Skamligt Lisjö gård

Dödhagen är skövlat och förstört för oöverskådlig framtid. Strax nordost Lisjö gård låg ett ur natursynpunkt för kommunen unikt område – Dödhagen. Området ligger väl avgränsat mot åker och betesmark och kännetecknades av sin rika flora. Området bestod av grova aspar, granar, björkar och enstaka tallar och insprängda hasselbuskar. Längst i söder fanns hasselbestånd och […]

Läs mer