Åtgärdsprogram för hotade arter – tre ängssvampar

Fager vaxskivling har förekomst i naturbetesmarken vid Gatstugan och i Elingbo. En förekomst finns också  i Vinterängshagen strax utanför vår kommun, söder om Olberga. Här en grupp från Elingbo 17/8 2010. Foto: Tom Sävström

Fager vaxskivling har förekomst i naturbetesmarken vid Gatstugan och i Elingbo. En förekomst finns också i Vinterängshagen strax utanför vår kommun, söder om Olberga. Här en grupp från Elingbo 17/8 2010. Foto: Tom Sävström

Blårödling har vi påträffat i två av våra finaste naturbetesmarker, nämligen Bovallen i Lisjö och Kalängen vid Norrby. Bilden från Bovallen 3/10 2011. Foto: Tom Sävström

Blårödling har vi påträffat i två av våra finaste naturbetesmarker, nämligen Bovallen i Lisjö och Kalängen vid Norrby. Bilden från Bovallen 3/10 2011. Foto: Tom Sävström

Nationella åtgärdsprogram tas fram av Naturvårdsverket, där samlad kunskap om våra mest utsatta och hotade arter insamlas, för att sedan ligga till grund för praktiska naturvårdsåtgärder, i akt och mening att säkra arternas fortbestånd. För arbetet med att genomföra dessa åtgärder ansvarar landets länsstyrelser. Åtgärdsprogrammen är viktiga delar i arbetet för att nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”, beslutat av riksdagen 2004/2005.

Praktvaxskivlingen har påträffats i Skogsmuren, Sandtorp, Usträngsbo och Gammelby. Här i Skogsmuren 30/9 2011. Foto: Tom Sävström

Praktvaxskivlingen har påträffats i Skogsmuren, Sandtorp, Usträngsbo och Gammelby. Här i Skogsmuren 30/9 2011. Foto: Tom Sävström

Åtgärdsprogrammet för svampar i ängs- och betesmarker inriktas främst på de tre arterna blårödskivling, Entoloma bloxamii, fager vaxskivling, Hygrocybe aurantiosplendens och praktvaxskivling, H splendidissima. Man kan kalla dessa för indikator-arter. Finns dessa arter i ängen eller hagen kan man utgå ifrån att där finns en mängd andra ängssvampsarter, som ger dessa marker ett högt bevarandevärde. Här presenteras de tre arterna i bild med kommentar kring arternas förekomst i Surahammars kommun.
/Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.