Insekter och andra småkryp på Stenhuset

Mellan 18/7 – 23/8 visas en utställning om insekter på Stenhuset i Surahammar. Dels fantasifulla djur i glas, smide, keramik, målningar, metaller m m. Verkliga fjärilar och skalbaggar visas i cafédelen, där foton finns på Tomas Tranströmers insektssamling från Runmarö. Janne och Jocke Thornell visar fjärilar och Lars-Ove Vikars, Sveriges främste expert på brandinsekter, berättar […]

Läs mer

Kolnavling – en sällsynt svamp i brandområdet

Kolnavlingen, Faerberia carbonaria, är det senaste nyfyndet på svampsidan i Hälleskogsbrännan. Det var Bengt Stridh, ordförande i Botaniska föreningen i Västmanlands län, som hittade ett par fruktkroppar vid Långkärret, mellan Öjesjön och Uvberget i Fläckebo socken. Det skedde i samband med föreningens inventering av svedjenäva den 5 juli. Att döma av de fåtaliga rapporterna i […]

Läs mer

En helg med gräs och svedjenäva

  På lördagen 27/6 genomförde Botaniska föreningen i Västmanlands län en gräskurs, förlagd till Surahammar. Ett 10-tal personer deltog och man startade vid 10-tiden vid vattenverket och började nyckla första gräset, en rödsvingel, i markerna kring Gatstubäcken. Vidare följdes gräsrika vägkanter förbi Gatstugan. Vid stättan klev vi över till betesmarkerna där vi fick trevligt sällskap […]

Läs mer

Lyckad häckning av spillkråka i Hälleskogsbrännan

Ett spillkråkepar har fått ut en kull ungar i brandområdet. De bodde i en rejält bränd talltorraka mellan Uvbergen och Björktjärnen, på Surasidan kommungränsen. Under vår nystartade meny Skogsbranden kan du gå in och läsa om häckningen och se Tom Sävströms bilder (4 st) på boträdet. Där finns också länkar till intressanta artiklar om skogsbrand. […]

Läs mer

Svinrot, älggräs och ekorrbär längs Jobsbo-rundan

Så har vi då genomfört årets blomstervandring på De Vilda Blommornas Dag. Aktiviteten lockade 13 deltagare vilket vi som arrangörer får vara nöjda med. Trots en kort häftig regnskur, får också vädret godkänt. Vi gick ungefär halva Jobsbo-rundan, längs blommande vägkanter, på vältrampade stigar genom granskog fram till en gammal beteshage vid Jobsbo, sedan länge […]

Läs mer

”Årets växt” – nu står den i blom

Just nu blommar ögonpyrolan, Moneses uniflora, som av Svenska botaniska föreningen utnämnts till årets växt 2015. Hur står det till med den lilla rara växten i våra skogar, är frågan föreningen vill ha svar på. Har du minnen av gamla växtlokaler, gör återbesök och försök återfinna den. Leta i gamla granskogar, gamla grustag, sumpskogar, tallåsar. […]

Läs mer

Livat i holken i Kohagen

För en vecka sedan släppte Stefan Bjurstedt sina får i Kohagen och en bit in i juni brukar Ridskolans hästar vara på plats. Så ännu ett år hävdas Kohagens betesmarker, till glädje för mångfalden av växter och djur och för oss tvåbenta besökare. Var ner och förevigade fåren i den vackra miljön och möttes också […]

Läs mer

Havsörnen räddad – tack vare Naturskyddsföreningen

År 1924 fredades havsörnen i vårt land, bland annat efter påtryckningar från Naturskyddsföreningen efter en 100 år lång period av intensiv förföljelse. Det som då återstod var några små restbestånd på sammanlagt 50-100 par. Under mitten av 1900-talet upplevde havsörnen sin andra kritiska period när fortplantningen minskade kraftigt på grund av utsläpp av miljögifter. Det […]

Läs mer