Vi måste rädda talltitans skogar

Talltitan trivs i gammelskogen där den gärna häckar i någon murken stambruten björkstubbe. Foto: Lennart Eriksson

Spillkråka i drygt hundraårig tall, Timmermossen i Sura, 23/4 2017. Foto: Tom Sävström

Om och om igen har vi genom åren framhållit spillkråkans och andra hackspettars betydelse för skogens mångfald. Som naturens nyckelarter skapar de hem åt andra fåglar och djur. Spillkråkan är beroende av tallar i 120-årsåldern. Idag avverkas tallskogarna vid 80-100 års ålder eller tidigare och då får spillkråkan problem. Flera fina skogsområden i Surahammar kommun är avverkningsanmälda. Det är skogar med sällsynta taggsvampar, musseroner, hänglavar och där talltitan kan finna lämpliga boträd. Grunden för skydd och eventuella skötsel- eller restaureringsåtgärder måste baseras på de krav som växterna och djuren långsiktigt kräver för att överleva i våra skogar. Vi måste också gå mot ett hyggesfritt skogsbruk. Kalhyggenas och likformighetens tid borde för längesen vara förbi.

Tom Sävström

Kommentera

4 thoughts on “Vi måste rädda talltitans skogar

    • Hej Pavla! Bra att du vill engagera dig. Det avverkas hela tiden värdefulla skogar med hotade arter. På hyggena planteras gran eller tall. Alla träd får samma ålder och utseende. Monokultur och artfattigt. Virkesåkrar, jämförbara med åkermarkernas ensartade grödor. Återkommer till mera info om skogen och vad vi kan göra. /Tom

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.