Angående talltitans skogar.

I en vedtrave i Djupebo ligger 110-åriga tallar, en gång sparade frötallar. Men innan de hunnit fröa av sig har de huggits.
Jag trodde dessa träd var naturhänsynstagande, då miljö och produktion är jämställda i skogsvårdslagen. Ett exempel av många på skogens utarmning.

Rynkskinnet kräver gammal barrskog med grova granlågor. Få fynd i Västmanland talar sitt tydliga språk.
Inte konstigt att den är rödlistad som sårbar (VU). Innebär att dess framtid som art i våra skogar inte är säkrad.
Här på Brändan vid Stora Flyten, 26/4 2017. Foto: Tom Sävström

Över 170 forskare inom ekologi och biologi har ställt sig bakom ett upprop från nätverket Skydda Skogen som kräver att 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark skyddas. Enligt uppropet är det nu dags att stoppa all avverkning av gammelskog. Man måste också börja restaurera skogsmiljöer för att skapa nya naturvärden i framtidens skogar. Forskaruppropet kräver en rejäl höjning av anslaget till skogsskydd. Det behövs uppskattningsvis fem miljarder per år fram till 2020 för att klara det svenska miljömålet om att alla inhemska arter ska finnas kvar i livskraftiga populationer.

Skogen i Surahammars kommun är inte vad den en gång varit. Skogen har utsatts för rovdrift och utarmning av naturvärden. Hittar jag en gammal skog (80-120 år) är den i regel snitslad för avverkning. För mig betyder den gamla skogen så mycket. Där finner jag harmoni och upplevelseglädje. Den är en del av min hembygds identitet. Sverige är ett rikt land och borde ha råd med att skydda de sista gammelskogarna. Futtiga 3-4 % av skogen i Sverige (nedanför fjällskogen) har ett varaktigt skydd. På mer än 95% av skogsarealen härjar skogsbruket fritt. 20% skyddad skog kräver forskarna, en del menar att det behövs 30%. Vad betyder skogen för dig? Gör din röst hörd. Bli medlem i Naturskyddsföreningen och rädda de sista naturskogarna. Vem trivs på ett markberett kalhygge?

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.