Årets växt 2017 – svart trolldruva

Svenska Botaniska Föreningen utser årligen en ”Årets växt”, som man vill ska uppmärksammas och rapporteras. Det kan röra sig om arter som är intressanta från naturvårdssynpunkt och som man därför vill få en bra bild av förekomsten av.

I år var det svart och röd trolldruva som var Årets växter. Den röda trolldruvan finns bara i nordligaste Sverige men den svarta kan man hitta i Västmanland och i Surahammar. Den kan bli ganska stor och buskliknande med vita blomklasar på försommaren och med svarta bär på eftersommaren. Hela plantan är giftig, men särskilt bären. Linné lär ha skrivit ”den som äter dess bär blir galen och löper ofta till skogs”. Kanske därför namnet trolldruva? Bären är giftiga för alla däggdjur men fåglar kan äta dem och hjälper därigenom till med spridningen.

Trolldruvan växer i fuktiga lite näringsrikare skogar och är en indikator på marker med höga naturvärden, en s.k. signalart.

I Västmanlands län rapporterades 2017 i Artportalen 90 fynd av svart trolldruva. Hälften av dem, 45 fynd rapporterades från Surahammars kommun. Bra jobbat! Trots det är det på ganska få ställen som den är påträffad i kommunen, markerna är i regel för magra. Det framgår av karta nedan.

Kartor hämtade från Artportalen den 11 dec 2017. Gula prickar visar alla redovisade fynd i Surahammars kommun och i länet. Som synes är det främst i Mälarområdet och i kalkområdena i Bergslagen och kring Sala som lokalerna finns.

Fortsätt gärna leta trolldruva och glöm inte att rapportera i Artportalen. Det finns säkert en och annan ny lokal att upptäcka i kommunen.

Årets växt 2018 lär bli gullpudra, så spana också efter den, den trivs särskilt i fuktiga översilade stråk med källvatten.

Einar Marklund

Trolldruva i rik blandskog med gran och asp. Harkärret 6/6 2017. Foto: Tom Sävström

Kommentera

One thought on “Årets växt 2017 – svart trolldruva

  1. Hej har en trolldruva på min tomt i Överrödå Vindelns kommun Västerbotten. Växer tätt bredvid en riktigt gammal hägg. Har själv inte planterat trolldruveväxten men vet att i området finns även fler unika örter Norna, Tibast, och Sveriges nordligaste bestånd med blåsippor. Enligt fastighetskartan kallat Rödåborgs naturreservat, trots idag ett nerkapat hygge. Georg Andersson LST låg bakom naturreservatsbildningen då området var väldigt bördigt och unikt. Tidigare växte här väldigt stora granar och området sägs även ha varit gammal svedjemark.
    Hälsar från norr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.