Kärrfibbla i Hälleskogsbrännan

År 2018 ska Botaniska föreningen i Västmanlands län vara värd för Svenska botaniska föreningens ”Botanikdagar”. Ett självklart besöksområde blir då det stora brandområdet från 2014, Hälleskogsbrännan. Den 6 juli var vi ett gäng i västmanlandsföreningen ute och rekognoserade i brandområdet och tittade på områden som kan vara intressanta att visa vid detta evenemang. På ett […]

Läs mer

Årets växt 2017 – Svart och röd trolldruva

Det är Svenska Botaniska Föreningen som årligen utser en ”årets växt” som särskilt ska inventeras och uppmärksammas. Svart trolldruva Actaea spicata och röd trolldruva Actaea erythrocarpa är fleråriga örter som ingår i familjen Ranunkelväxter. Röd trolldruva förekommer endast i de nordligaste delarna av Sverige. Däremot har vi den svarta hos oss i södra och mellersta […]

Läs mer

Lupiner, lupiner, lupiner ….

Den som nu färdas längs Ekängsvägen kan inte undgå att se de enorma fält av blommande lupiner som breder ut sig längs vägen och järnvägen. En imponerande och färggrann syn i blått och lite vitt. Lupinen eller blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus = den mångbladiga lupinen) som den egentligen heter kommer från Nordamerika och har på senare […]

Läs mer

En fallen jätte, rapport 1.

När man passerat bron över kanalen på herrgårdsvägen upp mot kyrkan så kan man kliva över broräcket och gå norrut längs kanalbanken. Efter ungefär 100 meter kommer man till ett område mellan lergroparna och kanalen som domineras av stora och ståtliga björkar och klibbalar. Mest imponerande är de grova asparna med en omkrets upp mot […]

Läs mer

”Årets växt” – nu står den i blom

Just nu blommar ögonpyrolan, Moneses uniflora, som av Svenska botaniska föreningen utnämnts till årets växt 2015. Hur står det till med den lilla rara växten i våra skogar, är frågan föreningen vill ha svar på. Har du minnen av gamla växtlokaler, gör återbesök och försök återfinna den. Leta i gamla granskogar, gamla grustag, sumpskogar, tallåsar. […]

Läs mer

Veckans växt – maskrosen

… är egentligen inte en utan flera då det finns ca 1000 maskrosarter i Sverige. Maskrosorna förökar sig i stor utsträckning asexuellt, en företeelse som hos växterna kallas apomixis (grekiska = frånvaro av blandning). Fröna blir alltså identiska med moderplantan. Genom att det sällan kommer in nya gener uppstår många s.k. apomiktiska småarter med enhetligt […]

Läs mer

Veckans växt – skogsförgätmigej

Just nu ser man på många håll i kommunens tätorter himmelsblå mattor av förgätmigej på mindre välklippta gräsmattor, i skogsbryn och i lövdungar. Det är närmare bestämt skogsförgätmigej (Myosotis silvatica) som nu blommar som bäst. Skogsförgätmigej är ingen ursprunglig växt i kommunen. Den har under 1900-talet planterats in i trädgårdar och sedan spritts sig och […]

Läs mer

Fältgentianan blommar nu i Muren

Vi har tidigare på vår hemsida uppmärksammat fältgentianorna i Muren. Det var i första inlägget på vår nya hemsida i oktober 2013. Just nu blommar ett 80-tal plantor i betesmarkernas sydvästra del. Fältgentianan minskar på de flesta lokalerna i Västmanland, men genom våra insatser för att rädda arten i Muren, för den där en ganska […]

Läs mer

Slåtterfibblan rödlistas VU

    Artdatabanken kommer ut med en ny reviderad rödlista 2015. Detta sker vart femte år och inför 2015 föreslås att slåtterfibblan, Hypochaeris maculata, ska rödlistas i kategorin VU, sårbar. Slåtterfibblan är en kraftig och högvuxen art som har en maskrosliknande gul blomkorg i toppen på en bladlös och hårig stjälk. Ibland är stjälken grenad […]

Läs mer