Årets växt 2023 är Kärrspira

Årets växt utses av Svenska botaniska föreningen och 2023 är det kärrspira vi ska eftersöka och rapportera och därmed skaffa mera kunskap om artens status. Eftersök görs främst i blöta marker, som kärr, mosslaggar, strandängar, sjöstränder. Rapporterar gör du i Artportalen. Kärrspiran blommar nu i juli och augusti. Vi var några botanister som hittade kärrspira, […]

Läs mer

Årets växt 2022 – Grönpyrola

Svenska Botaniska Föreningen utser varje år en Årets växt, en art där man vill ha lite mer information om förekomsten. Om många bidrar med rapporter om Årets växt kan man få en ganska bra uppfattning om artens förekomst i landet. 2022 års växt är grönpyrola Pyrola chlorantha. Grönpyrolan finns i hela landet men mest i […]

Läs mer

Unik blomsterprakt på Suraborgen

En smått unik blomsterprakt finns nu att beskåda på Sura Skans, eller Suraborgen, som vi brukar säga. Det är fingerborgsblomma (Digitalis purpurea), som visar sin variation i färgprakt och det tycks som om den vita varianten dominerar. De drygt halvmeterhöga stänglarna täcker stora ytor. De fingerborgslika blommorna växer i klasar och besöks av en del […]

Läs mer

Årets växt – Tibast

Det är Svenska Botaniska Föreningen som varje år utser en eller ett par arter till årets växt. Syftet är att erhålla bättre kunskap om arternas status i landet. Ibland är det arter som man misstänker håller på att minska. Årets växt 2021 är tibast, Daphne mezereum. Det är en buske som kan bli ca 1 […]

Läs mer

Nationalblomman

Nu har svenska folket utsett en nationalblomma. Det blev liten blåklocka Campanula rotundifolia. Det är Svenska Botaniska Föreningen som har initierat omröstningen och sett till att vi äntligen får en nationalblomma. Liten blåklocka vann den slutliga omröstningen före linnea och styvmorsviol. Den lilla blåklockan är välkänd för många svenskar som förknippar den med skön svensk […]

Läs mer

Fältgentianan i Muren

I år och just nu blommar drygt 150 fältgentianor i Muren. Detta tack vare vårt positiva projekt med att rädda arten kvar i området. Det är en starkt hotad art, värd att bevara. Att den finns i Muren har också att göra med att markerna har hävdats med kontinuitet under mycket lång tid, drygt 300 […]

Läs mer

Vippärt – sällsynt och ny på rödlistan

Vippärt (Lathyrus niger) är en flerårig ärtväxt som kan bli upp till 80 cm hög och får då ett buskliknande växtsätt. Stjälken är upprätt och mot övre delen förgrenad. Vippärten blommar i juni-juli med rosaröda blommor som sitter i långskaftade klasar från bladvecken. Blommorna blir småningom mera blåaktiga. Frukten är en långsmal mångfröig, kal balja. […]

Läs mer

De vilda blommornas dag ställs in

Vi rekommenderas ställa in aktiviteten ”De vilda blommornas dag”, som skulle genomföras kommande söndag, 14 juni. Vi puffar istället för egna aktiviteter, att göra utflykt i blomstermarkerna där man kan besöka någon intressant växtlokal, kanske ett eget litet smultronställe. Hemmanaturen är öppen och där finns mycket att upptäcka. Medtag fika och njut av försommarens växt- […]

Läs mer

Rödlistade arter i Sverige 2020 – en av dessa är svinrot

Den nya rödlistan har nyligen släppts från SLU Artdatabanken. Ny rödlista presenteras vart femte år, den första kom ut år 2000. Över 21 700 arters tillstånd har analyserats och bedömts utifrån IUCN:s internationella kriterier. Den listar arter som har en osäker framtid på grund av minskande eller mycket små populationer. De flesta arterna som bedömts uppfyller […]

Läs mer