Gråbandad getingbock skapar biologisk mångfald

Gråbandad getingbock, väl kamouflerad, mot den grå barken på asplåga. Gatstugans naturbetesmark, 19/6 2020. Foto: Tom Sävström

Gnag och kläckhål av gråbandad getingbock i grov asplåga. Usträngsbo 10/4 2021. Foto: Tom Sävström

En mycket grov asp i igenväxande hagmark i Usträngsbo, april 2021. I den hårda grånade veden syns gamla larvgångar och kläckhål efter gråbandad getingbock. En liten, vad färgteckning beträffar, oansenlig långhorning, som är ca 15 mm lång. Den förekommer i områden där det finns gamla grova aspar som lämnats kvar på hyggen eller som växer i hagmarker, lövdungar eller skogsbryn. Träden ska helst stå solexponerade. Äggläggningen sker oftast i juni, i nyligen död bark eller i starkt försvagade, men fortfarande levande, barkpartier. Arten har ett stort värde för den vitryggiga hackspetten, som gärna livnär sig på larverna under vintern. Den har även stor betydelse för den biologiska mångfalden i skogen, eftersom den efterlämnar en stor mängd runda kläckhål och larvgångar i veden. Många olika bin och rovsteklar använder dessa hål för att anlägga sina bon under flera års tid.
Litteratur; Boken ”Insektsgnag i bark och ved”, av Bengt Ehnström och Rune Axelsson, SLU, Artdatabanken.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.