Skogsbruket – största miljöhotet

Tallplantage (monokultur) på Björnryggen, Surahammar, 7/5 2005. Foto: Tom Sävström

Tallplantage (monokultur) på Björnryggen, Surahammar, 7/5 2005. Foto: Tom Sävström

Skogsbruket utgör det största miljöhotet i Sverige, om man ser till orsaken till att växter och djur missgynnas och till och med riskerar att utrotas. Det framstår tydligt att den svenska skogsbruksmodellen med kalhyggesbruk är ett allvarligt hot mot mångfalden i skogen. År 2010 var totalt 4 259 svenska organismer hotade enligt den aktuella rödlistan. Den största andelen 1 798, var skogslevande.
Stora arealer inom Surahammars kommun har systematiskt omvandlats till artfattiga tallplantager, (monokulturer). Alla träd är lika gamla, ser identiskt lika ut och dessa ”virkesåkrar” är ogästvänliga för såväl människor, som för växter och djur. Den sociala aspekten, hur människor upplever skogen, är i sammanhanget mycket viktig. Det handlar om våra rekreationsskogar, bär- och svampskogar. För växter och djur är det kris i den svenska skogen och avverkningarna i Surahammars kommun är värre än någonsin tidigare. Hjälp oss stoppa skogsskövlingen – bli medlem i Naturskyddsföreningen!
Tom Sävström

Kommentera

One thought on “Skogsbruket – största miljöhotet

  1. Ansvaret vilar tungt på regering och myndigheter som kan reglera skogsbruket att se till att skogen inte överexploateras på sätt som sker nu. De som ansvarar för våra egna kommunala och statliga skogar har ett särskilt ansvar för att det alltid finns äldre artrika skogsmiljöer för nuvarande och kommande generationers naturupplevelser och avkoppling. Och vi får se till att vi röstar på politiker som inte bara ser skogen som en ekonomisk resurs!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.