Årets växt 2018 – gullpudra

Svenska Botaniska Föreningen har utsett gullpudran till årets växt 2018. Eller rättare sagt gullpudrorna eftersom det dessutom finns polargullpudra och kustgullpudra i Sverige. Här i Mellansverige finns dock bara arten gullpudra Chrysosplenium alternifolium.

Gullpudran är lågvuxen och blommar tidigt, redan i april-maj, med små gula blommor. Den gula färgen förstärks av att de översta bladen, högbladen, under blomningen också lyser gult. Den kan bilda täta mattor på lämpliga lokaler, som utgörs av källor, källbäckar och marker där grundvatten sipprar ut nedanför bergbranter och åsar. Det är miljöer som ofta är skyddsvärda från flera aspekter och gullpudran är därför en bra signalart för skyddsvärda miljöer. Genom att de också fort blir snöfria kan gullpudran komma igång tidigt. Längre fram på sommaren blir den svårare att hitta när den högvuxna vegetationen kommit igång.

Gullpudran är beroende av att vattentillgången aldrig sinar och ingrepp som innebär torrläggning, t.ex. dikningar eller körskador som dränerar, kommer därför att medföra att växten och de arter som är knutna dessa speciella miljöer försvinner.

Det vetenskapliga namnet Chrysosplenium är kopplat till det grekiska ordet splen som betyder mjälte, vilket antyder att Linné sannolikt ansåg växten vara medicinskt verksam. Den har också på sina håll hetat mjältört. Chrysos har med den guldgula färgen att göra.

I Surahammars kommun är gullpudran påträffad på några lokaler enligt kartan nedan. Den bör kunna påträffas på fler ställen men miljöerna är ju inte så vanliga. Leta i anslutning till källor och källbäckar och rapportera eventuella fynd i Artportalen. Ofta finns andra trevliga växter att upptäcka på samma ställen.

Einar Marklund

Gullpudra Chrysosplenium alternifolium. Foto: Einar Marklund

Kända förekomster av gullpudra i Surahammar. Artportalen 2018-04-03.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.