I skogsbrandens spår ….

Anthracobia maurilabra på bränd mark, Långmossen, NO Virsbo, 8/12 2014. Foto: Tom Sävström

Anthracobia maurilabra på bränd mark, Långmossen, NO Virsbo, 8/12 2014. Foto: Tom Sävström

Svedjenäva, betad planta, Silvbergsmossen ONO, Västerfärnebo s:n, 29/11 2014. Foto: Tom Sävström

Svedjenäva, betad planta, Silvbergsmossen ONO, Västerfärnebo s:n, 29/11 2014. Foto: Tom Sävström

Har under den milda hösten, tillsammans med kollegor och efter särskilt myndighetstillstånd, företagit några besök i det nära 14000 ha stora brandområdet i Västmanland. För Botaniska föreningen i Västmanlands län har vi i Naturskyddsföreningen hjälpt till med inventering av svedjenäva. Det mesta man ser i brandområdet går i färgen svart och de förkolnade vedresterna ger ifrån sig en speciell syrlig bränd lukt. Där marken är stenig och bergig har elden tagit all markväxtlighet och man får känslan av att befinna sig i skärgårdsmiljö, med kala kobbar och skär. En unik, men också märkligt storslagen upplevelse.

Spillkråkans födosök i bränd tallhögstubbe, Märrsjön, Väster Våla s:n, 14/11 2014. Foto: Tom Sävström

Spillkråkans födosök i bränd tallhögstubbe, Märrsjön, Väster Våla s:n, 14/11 2014. Foto: Tom Sävström

Gamla granar har fallit på gammal milbotten, Vattmossen, NO Virsbo, 8/12 2014. Foto: Tom Sävström

Gamla granar har fallit på gammal milbotten, Vattmossen, NO Virsbo, 8/12 2014. Foto: Tom Sävström

När man väl smält intrycken av eldens härjningar framträder här och där en och annan grön växtplanta. Örnbräken kom tidigt, liksom svedjenävor och spirande björk- och hallonplantor. Piprörstuvor har betats av älg och rådjur. Spillning har visat att tjäder och orre provianterat i tallkronor dit lågorna inte nåt. Spillkråka har födosökt i murkna brända vedstubbar. Svedjenävor har räknats i tusental, (antalet ej summerat, men säkert 20000 plantor). Ingen svedjenäva har blommat i år, men vi hoppas få se mycket av de vackra blålila blommorna under 2015.
Vissa svampar växer bara på bränd mark, vilket medfört att vi hittat några nya arter, som inte tidigare varit kända för länet. Mest dominerande svamp är små skålsvampar i släktet Anthracobia, som fläckvis färgar marken i orange. Stybbskål, svedjeskålar (Plicaria) och kolflamskivling är andra brandgynnade svampar som dykt upp på brandfältet. Senaste nya svamparten för Västmanland är Anthracobia maurilabra, se bifogad bild. De små skålsvamparna måste bestämmas med mikroskopiska studier. Vi återkommer med rapporter från brandområdet och hoppas på utökat tillträde till området för allmänheten under 2015.

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.