Nytt verktyg visar avverkningsanmälda skogar

Lunglav förekommer mycket sällsynt i Suraskogarna, särskilt i gammal blandskog med inslag av asp. Arten är hotklassad NT. Här från Rönningsberget, Gunnilbo socken, oktober 2015. Foto: Tom Sävström

Lunglav förekommer mycket sällsynt i Suraskogarna, särskilt i gammal blandskog med inslag av asp.
Arten är hotklassad NT. Här från Rönningsberget, Gunnilbo socken, oktober 2015. Foto: Tom Sävström

Bo av duvhök i gammal skyddsvärd barrskog. Häckade här 2013 och 2015. Duvhöken är rödlistad NT (Nära hotad). Surahammar i januari 2016. Foto: Tom Sävström

Bo av duvhök i gammal skyddsvärd barrskog. Häckade här 2013 och 2015. Duvhöken är rödlistad NT (Nära hotad).
Surahammar i januari 2016. Foto: Tom Sävström

Avverkningsanmälningar
Avverkningsanmälningar

För att få skog skyddad är det viktigt att vi inom naturorganisationerna försöker ligga ”steget före”, det vill säga att vi är ute och inventerar ett skogsområde, helst i god tid innan det hotas av avverkning. Gör man en inventering och hittar fina naturvårdsarter så kan det vara avgörande för skogens framtid. Särskilt tungt väger rödlistade arter och arter upptagna på EU:s art- och habitatdirektiv. Kan man rapportera en artlista tillsammans med en beskrivning samt foton över området så har myndigheterna (Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen) ett underlag för att grunda sitt beslut på, vilket kan resultera i att skogen får stå kvar, eller att åtminstone ordentlig hänsyn tas till naturvärdena.  Även andra värden, så som sociala och kulturella, kan lyftas och rapporteras. Det är också viktigt att få ut information till markägarna om vad som finns på deras marker.

Verktyget har skapats av Naturskyddsföreningen i Östergötland och finns nu på nätet. Länk finns nedan. Förutom aktuella och planerade avverkningar finns också info om nyckelbiotoper och områden med naturvärden markerade på karta.

Förutom skog.luben.se har också www.avverkningskoll.se dykt upp ungefär samtidigt med liknande funktioner.

Du som är intresserad av att vara med oss i Naturskyddsföreningen och jobba med skogsskydd är välkommen kontakta undertecknad. Kanske känner du själv någon fin skog du tycker borde skyddas.

Tom Sävström t.savstrom@hotmail.se
070-5845909

 

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.