Ulvsbomuren blir vårt nästa naturreservat

Den vackra koralltaggsvampen växer på asp i det nya naturreservatet Ulvsbomuren. Foto: Tom Sävström

Länsstyrelsen avser bilda naturreservat kring sjöarna Granramen och Ulvramen, Ramnäs socken. Beläget strax norr väg 233. Positivt är att också Slogmosskogen och Slogmossholmen (se nordvästra utlöparen på kartan) införlivas i reservatet som totalt omfattar ca 436 ha, varav produktiv skogsmark 264 ha. Skogarna i området hyser mycket asp, vilket är ett viktigt naturvärdesträd och som i stor omfattning bidrar till den biologiska mångfalden, med bland annat förekomst av lunglav. Naturen är mycket mångformig med olika skogstyper, öppna mossar och kärr samt sjöar och vattendrag. I skötselplanen ingår att gynna förekomsten av asp och andra lövträd, andra delar av skogen lämnas för fri utveckling. Källdalenmossen är intressant med rikt fågelliv och i sjöarna häckar exempelvis sångsvan och trana. På svampsidan finns ett 30-tal sällsynta och rödlistade arter, vilka nu får chansen att utvecklas och även i framtiden bli en del av mångfalden i Ulvsbomuren. Kung Karls spira, grönpyrola, lungört och rikligt med blåsippa tillhör också artmångfalden.

Tom Sävström
som gärna svarar på frågor om reservatet, 070-5845909

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.