Skogslönn – ett träd för exklusiva svampar

Lönnticka på skogslönn, Mariannelund, Surahammar, 29/8 2017. Foto: Tom Sävström

Grentaggsvamp i mäktig gyttring, lönnallén på kanalbanken, Sätten Surahammar, 3/9 2017. Foto: Tom Sävström

Skumticka växer i gammalt grenhål i lönnallén, Ekängsvägen Surahammar, 27/8 2017. Foto: Tom Sävström

Silkesslidskivling på lönn i allé, Ekängsvägen, Surahammar, 27/8 2008. Foto: Tom Sävström

 

Tänkte berätta om några svamparter som företrädesvis växer på lönn eller skogslönn (Acer platanoides), som den numera kallas. I Surahammars kommun är skogslönnen ett relativt vanligt förekommande träd. Finns planterad vid många torp och gårdar som prydnads- eller vårdträd. Ses också i alléer eller som solitära träd i landskapet. Om hösten utmärker sig skogslönnen genom bladverkets lysande röda och gula färger. Bland vedlevande svampar finns några arter som parasiterar på skogslönn, det vill säga de får sin näring från levande organismer. Motsatsen är saprofyt som lever på dött material.

En svamp har fått namnet lönnticka, (Oxyporus populinus), en art som även kan förekomma på en rad andra lövträd, exempelvis salix, asp och björk. En art som är mera specialiserad på just skogslönn som värdträd är skumticka, (Spongipellis spumeus), även om den sällsynt kan växa på andra lövträd. Skumtickan är rödlistad NT=nära hotad. 10-tal fynd i Surahammars kommun. Det var två tickor, nu till en taggsvamp, grentaggsvamp, (Climacodon septentrionales), som har taktegellagda fruktkroppar som oftast blir till stor mäktig och gyttrad samling. Sju fynd i kommunen, rödlistad NT=nära hotad. Den fjärde svampen är en skivling, silkesslidskivling, (Volvariella bombycina), en mycket vacker svamp som har ett enda känt fynd från Surahammars kommun, nämligen i den ensidiga lönnallén längs Ekängsvägen. Denna sällsynta svamp är rödlistad VU=sårbar. Mykologen Hans von Eichwald har kallat den ”isbjörnssvampen”, där liknelsen finns i svampens vita täthåriga hattöversida. De flesta fynden av dessa svampar görs i gamla stamskador, oftast grenhål, på träden. Den annars i särklass vanligaste svampen på skogslönn är lönntjärfläck, (Rhytisma acerinum), som förekommer på i stort sett varje lönnlöv om hösten, som svarta runda fläckar med en ljusare kant.

Tom Sävström

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.