Lungrot vid Billsbo

 

Lungrot i frukt och till höger blommande, i brännässlebestånd, Billsbo, 8/8 2018. Foto: Tom Sävström

Den har inte uppmärksammats på platsen trots flertalet besök där sedan början av 1970-talet. Det handlar alltså om lungrot (Chenopodium bonus-henricus) nyligen uppmärksammad i Billsbo. Billsbo var ett gammalt hemman med anor från 1600-talet, beläget norr om Långsjön i Surahammar. De som senast bodde och verkade där var familjen Hagström, mellan åren 1941-1959. Idag finns endast jordkällaren kvar, liksom rester av husgrunder, samt en del kvarstående kulturväxter, som vittnar om mänsklig verksamhet på platsen.

”Lungroten är en gammal gårdsväxt som ursprungligen odlats som medicinalväxt och som grönsak. Finns nu bara kvar på oskötta restmarker kring gårdar, vältrampade hagar, ladugårdsmiljöer och liknande. Den kräver välgödslad jord. Risken är stor att bestånden försvinner vid städning av gårdsmiljöerna” Citerat från; Länsstyrelsens rapportserie, Rapport 2018:05. Förekomst och övervakning av rödlistade och sällsynta kärlväxter i Västmanlands län. Femårsrapport från floraväkteriet. Författare: Einar Marklund & Bo Eriksson.

Lungroten är rödlistad som VU, sårbar. Den finns på ett fåtal lokaler i Västmanland. Nu får vi vårda lungrotens växtplats vid Billsbo, i samråd med markägaren, som är Sveaskog.

Tom Sävström

 

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.