Låt Acktjärnsskogen bli ett stort naturreservat!

Silver och rosa kännetecknar köttickan, enligt Klas Jaederfeldt i Tickboken. En träffsäker färgbeskrivning av denna snygga ticka. Långkärren i september 2018. Foto: Tom Sävström

Talltickan finns på flera tallar i området, här vid Lilla Acktjärn i januari 2012.

Motaggsvamp, rödlistad signalart på magra hällmarker på Acktjärnsskogen.

Jättemusseron, en mäktig svamp, mycket sällsynt med två kända förekomster vid Långkärren.

Här finns en mosaik av hällmarkstallskogar, mossar, kärr, sumpskogar, granskogspartier och ett rikt fågelliv, med orre, tjäder, järpe, nattskärra, tretåig hackspett, spillkråka och fiskgjuse. Och bland svamparna finns i dessa skogar en mångfald av arter, som i andra områden trängts undan på grund av skogsbrukets slutavverkningar. Sällsynta och rödlistade svampar i dessa skogar finner vi bland tickor, taggsvampar och musseroner, bland många andra intressanta svampsläkten och arter. I centrum på denna skog ligger tre skogstjärnar, Stora, Mellan- och Lilla Acktjärn. Området är tämligen opåverkat av skogsbruk och våtmarksdikningar. Här ville en gång disponent Kyllenstierna vid Ramnäs Bruk dika mossarna och skapa ett stort jordbruksområde. Projektet föll på grund av att det ansågs orimligt ur ekonomisk synpunkt. Naturskyddsföreningen Surahammar har till länsstyrelsen föreslagit att ett område kring de tre skogstjärnarna skyddas i ett rejält tilltaget naturreservat. Det är dags att förslaget blir verklighet!

Området ligger väster om Ramnäs. Den 10 november gör vi en utflykt till Acktjärnarna. Se höstprogrammet 2018. 

Tom Sävström, text och foto

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.