Brukets skog skyddas i naturvårdsavtal

Symbolen för ”Naturvårdsavtal”, från Näs, 4/1 2019. Foto: Tom Sävström

Den vackra kandelabersvampen, här på asplåga, Haga, 26/10 2017. Foto: Tom Sävström

Vissa år häckar kattugglan med framgång. 15/5 2014. Foto: Lennart Eriksson

Ljumma försommarnätter kan näktergalens sång avnjutas inom det skyddade området. 29/6 2013. Foto: Lennart Eriksson

Surahammars Bruks AB äger skog söder om industriområdet, kring Näs och Haga, öster om Östersjön. Ett sätt att skydda skog är att markägare och Skogsstyrelsen kommer överens om att skriva ett ”Naturvårdsavtal”, som i regel sträcker sig över en tidsperiod på 50 år. Antingen tillåts skogen utvecklas fritt, eller så finns en skötselplan antagen. I detta fall ska lövskog gynnas, vilket innebär att barrträd ska hållas efter. Mycket av skogen utgörs av sumpskog där asp och björk dominerar, men där även stora områden omfattas av olika salixarter. Delar av området är gammal betes- eller slåttermark som efter avslutad hävd naturligt igenvuxit. Inom området finns en rest av hartmansstarr, som vi försöker bevara genom årlig slåtterhävd. Längst ut på Näs finns en igenvuxen ädellövtäppa med ek, alm, asp och klibbal, där bävern är på god väg att fälla alla aspar. Vid basen av gammal ek växer här Suras enda fynd av korallticka och på död alm har noterats koralltaggsvamp och almkrämskinn. På asp har påträffats den vackra kandelabersvampen. Inom det lövrika området häckar vissa år kattuggla, mindre hackspett och göktyta. Ljumma försommarnätter domineras av näktergalarnas ljudliga konsert.

Du når enklast området från Haga, genom att följa brukningsvägen som leder ut till Näs, varifrån även Östersjöns fågelliv kan studeras.

Tom Sävström

 

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.