Blandskog bättre än monokulturer

Ökat inslag av rönn i barrskogen är positivt för fåglar, andra växter och djur. Björktrast i Svenskbyskogen, Sura socken, 26/12 2014. Foto: Tom Sävström

Ogästvänlig och artfattig tallplantage på Gubbmyraskogen, 1/2 2019. En vanlig syn i Surahammars kommun år 2019. Foto: Tom Sävström

Forskare från SLU, Umeå universitet och Göteborgs universitet har i ännu en studie visat på en lång rad fördelar med blandskogar – skogar med flera olika arter träd. Det ger inte bara bättre trädtillväxt utan också en ökad biologisk mångfald med fler bär och vilt, samt ett rikare friluftsliv. Även Naturskyddsföreningen kommer nu med ny rapport; Ny skogsrapport från Naturskyddsföreningen ”Från mångfald till enfald”

Att blandskogen har en högre biologisk mångfald är väl knappast något nytt. Monokulturer av tall eller gran på många marker ger ensidiga och artfattiga biotoper. Och, inte minst, utgör det ogästvänliga trädplantager för den som söker naturupplevelser. Ökat lövträdsinslag i skogen har stora fördelar i jämförelse med monokulturerna av gran eller tall. Det är i blandskogen vi finner mångfalden. Att uppleva ”magin i en gammelskog” var en ”fras” i Stefan Lövéns regeringsförklaring nyligen. Har den bärighet? Skogsavverkningarna fortsätter i oförminskad takt i Surahammar. Det blir i naturreservaten som vi kan uppleva magin. Är det så det är tänkt? Enligt Naturskyddsföreningen måste naturhänsynen i skogsbruket öka, liksom arealen skyddad skog i naturreservat.

Tom Sävström

Kommentera

2 thoughts on “Blandskog bättre än monokulturer

  1. SNF bör verka för att nya hygget vid Norrsjön ej återplanteras med gran. Kanske kan blandskog naturligt tillåtas etableras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.