Jungfrubo lada och kulturhistoriska spår

 

 

Odlingsrösen, öppna diken, gamla åkrar med bevarade former, ett gammalt äppelträd i igenvuxen hagmark, timrade hölador i förfall, sidvallsängar. Spåren hjälper oss att återskapa bilden av våra förfäders brukningsmetoder i odlingslandskapet med åkrar, ängar och betesmarker. En hölada har nyligen givits en förbättring, en liten inbromsning i dess tyngda framtida dödsdom. En gammal brukningsväg vi vandrar, mellan träddungar som en gång varit öppna naturbetesmarker med liten blåklocka och stenskvätta. Nu är dungen skyddad som nyckelbiotop, med fågelliv och rödlistade tickor. Tiderna och naturen förändras, kulturspår försvinner. Vi samlades ett gäng under några vårdagar i april 2019 och gjorde en insats för Jungfrubo lada. Ladan är sannolikt från 1700-talet, tillhörande dåtida torpet Jungfrubo. Vi vill att den bevaras. Den har i sin ensamhet en given plats i landskapet, trots att dess nytta inte längre existerar. Du passerar ladan vid vägen mellan Nybron och Trugsbo i Ramnäs socken. Foto: Tom Sävström och Torbjörn Holmstedt.

Efter tillstånd från markägaren Ramnäs skog AB och på initiativ av Naturskyddsföreningen – vi som gjordet; Lennart Eriksson, Conny Sävström, Signar Palm, Torbjörn Holmstedt och Tom Sävström. Alla tackas för engagemanget!

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.