Virsboåsen föreslås bli naturreservat

Länsstyrelsen föreslår att Virsboåsen inklusive Brännmossen och del av Orrsjömossen norr om Virsbo tätort blir naturreservat. Förslaget är ute på remiss och Naturskyddsföreningens styrelse har delgivit Länsstyrelsen ett positivt svar, där vi tillstyrker reservatets omfattning och skötselplan i sin helhet. Reservatet omfattar 57 ha och domineras av nämnda våtmarker som utgör 31 ha. Åsmiljön är i huvudsak beklädd med barrskog, där ett bestånd med mäktiga tallar, blandas med granskogspartier och barrblandskog. I tallbeståndet finns boträd för spillkråka och pärluggla.

Ett mindre bestånd med den mycket sällsynta växten ryl (Chimaphila umbellata) hittades av Tommy Pettersson vid inventering åt länsstyrelsen. Rylen är rödlistad EN=akut hotad och Virsboåsen är enda kända växtplatsen för arten i Surahammars kommun. Bland lavar knutna till asp har påträffats lunglav, stiftgelélav, aspgelélav och aspfjädermossa. Ett 15-tal rödlistade och sällsynta svampar har noterats, exempelvis gyllenspindling (VU), bombmurkla (VU), goliatmusseron (VU), orange taggsvamp (NT) och svart taggsvamp (NT). Större delen av reservatet ska få utvecklas fritt, andra delar ska bevaras och utvecklas genom aktiva skötselåtgärder. Inte minst viktigt är syftet att bevara ett vackert och spännande tätortsnära naturområde som nyttjas som rekreations- och friluftslivsområde av såväl närboende som mer långväga besökare, vilket länsstyrelsen framhåller i förslaget. Flera fina promenadstigar finns i området, som är väl värt ett besök, oavsett årstid.

Se för övrigt vår presentation av åsen på vår hemsida, där också ett bildmaterial finns inlagt. Länk: https://surahammar.naturskyddsforeningen.se/naturen/skyddsvärd

Tom Sävström

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.