I Gammelby finns en värdefull naturbetesmark

Beteshävden räddar de fina backarna i Gammelby. 10/7 2021. Foto: Tom Sävström

Månlåsbräken växer i de magraste steniga backarna i Gammelby. Foto: Ulf Broberg

Gammelby utanför Virsbo har anor från 1600-talet, då byn var ett av fyra frälsehemman som bildade Wirsbo Bruk. De andra var Näs, Nordanö och Wirsbo. Byn är väl bevarad med 4 arrendegårdar. (Källa: Ramnäs-Virsbo Hembygdsförening). Än idag hålls några fina betesmarker i hävd med nötkreatur och hästar. I de steniga moränbackarna finns en del rara växter och svampar. Här kan ses darrgräs, rödkämpar, vårstarr och månlåsbräken. Bland svamparna kan särskilt nämnas praktvaxskivling, vilken omfattas av ÅGP, vilket betyder åtgärdsprogram för hotade arter. Det finaste svampfyndet är annars sotfingersvamp, rödlistad som VU=sårbar och Gammelby är enda kända lokalen i Västmanland. Totalt har 9 rödlistade ängssvampar noterats.
Genom ett samarbete mellan länsstyrelsen, markägaren (Lasse Engwall), djurägare (nötkreaturen) från Munktorp och Naturskyddsföreningen hålls denna fina naturbetesmark i hävd. Areal knappt 2 hektar.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.