Exploatera inte Långsjön

Storlom, skygg och vaksam i sin häckningsmiljö. Foto: Joakim Thornell

Långsjön är en klarvattensjö, där storlomen trivs och häckar. Foto: Joakim Thornell

År 2008 skickade Surahammars kommun ut på remiss; ”samrådshandling, planprogram för bostäder vid Långsjön”. I vårt remissvar betonade vi att vid sjöar och vattendrag i Surahammars kommun gäller generellt strandskydd, 100 meter från vattenlinjen. Kommunen ville bygga helt strandnära. Planerna drogs tillbaka. Nu väcks frågan på nytt av Surahammars politiker.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och rekreation, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Stränderna är viktiga miljöer för en lång rad hotade växter och djur, nästan en tredjedel av alla rödlistade växt- och djurarter är knutna till strand- eller vattenmiljöer.
Stränderna runt Långsjön har mycket höga naturvärden, växt- och djurlivet är representativt för denna typ av skogssjö. I sjön har storlom häckat, kanske sedan flera hundra år tillbaka i tiden, liksom storskrake, fiskmås, fisktärna och drillsnäppa. I den strandnära gammelskogen har bivråk, duvhök, lärkfalk, spillkråka och sparvuggla häckat. Mindre flugsnappare har hörts under häckningstid. Genom strandskyddet kan naturen, växt- och djurlivet i och omkring Långsjön bevaras och utvecklas.
Att ett förslag över huvud taget läggs på att luckra upp strandskyddet och därmed hota allemansrätten känns obehagligt och otidsenligt. Det svenska arvet med en sådan grundläggande sak som allemansrätten slumpas bort. I Naturskyddsföreningen Surahammar anser vi att de demokratiskt valda kommunpolitikerna i Surahammar har som uppgift att värna strandskyddet, allemansrätten och ett rikt växt- och djurliv i Surahammars kommun. Därför menar vi att strandskyddet vid Långsjön ska respekteras och att strandskyddet generellt sett skall stärkas i Surahammars kommun.
Naturskyddsföreningen Surahammar, 2021-10-01
Styrelsen/ordförande
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.