Acktjärnsskogen på väg bli naturreservat

Kartbild över Acktjärnsskogen med omgivningar.

Naturskog på myrholme, Acktjärnsskogen 7/2 2022. Foto: Tom Sävström

Mosaik av tjärnar, mossar och hällmarker karaktäriserar skogen, som här vid Lilla Acktjärnen. 7/2 2022. Foto: Tom Sävström

Den sällsynta vintertaggingen trivs på gamla knotiga martallar. Acktjärnsskogen 7/2 2022. Foto: Tom Sävström

Jag kallar den Acktjärnsskogen, eller Kusskogen. Det sistnämnda namnet finns på kartblad, mera historiskt betingat, från tiden då skogen var vargens tassemarker. Vargen är tillbaka, men som alltid fredlös och ständigt jagat villebråd. Tre skogstjärnar finns här, Stora, Mellersta och Lilla Acktjärnen, omgivna av en mosaik av tallmossar med skvattram, öppna mossar och blöta mosslaggar, hällmarker med gammal tallskog, myrholmar med naturskog, sumpskogar och rena granskogspartier. Mångfalden av biotoper ger ett varierat växt och djurliv, det som mera trendmässigt givits begreppet ”biologisk mångfald”.
Tjädern finns som en paraplyart i skogen. Orren spelar på de öppna mosseplanen och nattskärran spinner från tallmon. Rödstjärt, trädpiplärka och dubbeltrast tillhör hällmarkstallskogens karaktärsarter. Här finns chans att få lyssna till den skönsjungande trädlärkan, vars sång beskrivs som ljuvt vemodig och som kommer till sin rätt under högsommarnätterna, när den klingar över skogen till nattskärrans ackompanjemang, för att knyta an till Erik Rosenbergs beskrivning. Gökens rop fulländar sommarnatten. Många svamparter är knutna till den gamla tallskogen, marklevande liksom vedlevande arter. Talltickan som kräver 150-åriga tallar och vintertaggingen som man främst finner på knotiga martallar i skvattrammossarna eller på de magra hällmarkerna. Goliatmusseron, lakritsmusseron, skrovlig taggsvamp, motaggsvamp och den sällsynta jättemusseronen pryder de lavklädda hällarna om hösten.
Acktjärnsskogen är ett naturskogsområde som har höga naturvärden, och för att bevara ett funktionellt ekosystem på landskapsnivå måste områden av denna klass bevaras som oaser av biologisk mångfald i ett annars mycket tärt skogslandskap, sargat av den svenska skogsbruksmodellen med ett kalhyggesskogsbruk och en frihet utan ansvar.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.