Fårön i Virsbosjön

Fina tallbestånd växer på Fårön. 10/8 2022. Foto: Tom Sävström

Grovticka växer ofta basalt på rötter av gamla tallar, Fårön 10/8 2022. Foto: Tom Sävström

Mäktig myrstack av röd skogsmyra på Fårön 10/8 2022. Foto: Bengt Eriksson

En vippa av jättegröe i vassbestånd. Fårön 10/8 2022. Foto: Tom Sävström

Den 10 augusti i år gjordes ett besök på Fårön i Virsbosjön av Bengt Strid, Tom Sävström, samt Bengt Eriksson (som höll med båt). Syftet var att göra en översiktlig inventering av kärlväxter, då ingen sådan tidigare gjorts på ön. Vi höll också ett öga på svampförekomsten. Fynden från besöket finns inlagda på artportalen. Skogen på ön är tämligen orörd och delar av den kan utan tvekan benämnas naturskog. Mest imponerande är bestånden med gamla tallar, med träd kring 200 år, kanske äldre. Annars dominerar granskog och i kantzonerna gammal grov klibbal. I en vassridå fann vi inslag av jättegröe, ett storvuxet gräs som införts till Sverige från Östeuropa och fått en viss spridning. I vattenlinjen noterades vattenpilört, pilblad och gul näckros. Överraskande har silvergran hittat ut till ön, många unga plantor fanns där. Lite drygt hundra arter kärlväxter noterades. Finaste svampfynden växte på ved, kötticka och ullticka på gran, tallticka och grovticka på tall. Gråhäger och lärkfalk tillhör häckfågelfaunan. Med säkerhet finns mera att upptäcka på Fårön och hela ön borde få ett permanent skydd, helst som naturreservat.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.