Strömsholmsåsen måste få varaktigt skydd

Strövstig på åskrönet genom gammal barrskog. Strömsholmsåsen norr Sura kyrka. 16/11 2022. Foto: Tom Sävström

Citronticka på barklös tall i åssluttning. Strömsholmsåsen mellan väg 252 och Slagghögarna. 16/11 2022. Foto: Tom Sävström

Knärot med sina vintergröna bladrosetter. Växer på åsen där skogen är gammal. 16/11 2022. Foto: Tom Sävström

Så här ska skogen på åsen se ut. 16/11 2022. Foto: Tom Sävström

Våra samhällen Sura, Ramnäs och Virsbo genomsyras av närheten till naturen. Kring samhällena finns många vackra och spännande platser att besöka. Och tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen, med sedvanligt ansvar i bagaget. Ett område vi vill tipsa om är hela sträckan av Strömsholmsåsen, som berör hela Kommunen, från norr till söder. På de flesta håll finns strövvänliga stigar på själva åskrönet. Hela sträckan av åsen inom Kommunen är skyddsvärd, särskilt de åspartier som är mer eller mindre orörda och som hyser gammal skog med resliga tallar och granar. Dessa träd framträder tydligt då man färdas på väg 252.
De åssträckor som hyser gammal skog bör få ett varaktigt skydd mot avverkningar eller andra former av exploateringar. Man skulle kunna säga att åsen är tillräckligt förstörd, nu gäller att skydda det som är kvar. De tidigare avverkade delarna, där unga tallbestånd växer, bör i framtiden skötas så där kan utvecklas bestånd av gamla träd, speciellt då av tall. Det innebär att kvarvarande oexploaterade delar av åsen i framtiden bör bestå av gammal skog. Ett exempel: På en ca 250 meter lång och 100 meter bred åssträcka mellan väg 252 och Slagghögarna i Surahammar har jag innevarande höst räknat till 23 delförekomster av skogsorkidén knärot. Tillsammans med Slagghögarna, Suras magnifika svamplokal, utgör detta ett unikt skogsområde med rik biologisk mångfald och med högt skyddsvärde.
Det är hög tid att lyfta fram åsens skyddsvärde i dagens ljus. Där finns det historiska värdet från istiden, det kulturella där åsen varit färdväg för människor i århundraden, ja, till och med årtusenden, och värdet för den biologiska mångfalden av växter och djur. Skydd av åsen bidrar också till riksdagens miljömål ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv”.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.