De sista naturskogarna är hotade

Talltitan kan själv hacka ut sitt bo i murkna träd och stubbar.

Gammelskog på Ulvsbomuren, 2022. Foto: Tom Sävström

Långtallboskogen där Sveaskog skyddat 23 ha gammelskog i frivillig avsättning 2022. Foto: Tom Sävström

Spillkråka, naturens nyckelart kräver gamla grova träd. Timmermossen. Foto: Tom Sävström

Avverkningar hotar den biologiska mångfalden i svenska skogar, enligt en ny rapport från Skogsstyrelsen. Ett hyggesfritt skogsbruk måste bli tvingande, liksom ökat skydd för skogar med höga naturvärden. I Suraskogarna finns fortfarande områden med värdefulla naturskogar med rik förekomst av biologisk mångfald som behöver skydd. I takt med kalhyggenas utbredning minskar arealen av dessa skogar hela tiden.

Mäktig tallkrona, 200-årig tall. Långtallboskogen 2022. Foto: Tom Sävström

Blomkålssvamp vid basen av gammal tall. Långtallboskogen 2022. Foto: Tom Sävström

Idag finns inte tillräckligt med pengar för skogsskydd, men det innebär att skogsägaren bör ha is i magen och vänta på bättre tider och inte som nu avverka skyddsvärd skog, som har reservatskvalitéer. Med äganderätten måste följa ett ansvar för skogsägaren att värna växter och djur i skogen. Ingen skog borde avverkas innan en inventering av naturvärdena genomförts. Skogens arter måste ligga till grund för skydd och för hänsynstaganden. Så borde det fungera inom skogsbruket. Det är viktigt att nu börja skydda våra sista naturskogar/gammelskogar med höga naturvärden. Detta är A och O och borde dominera naturvårdsdiskussionen.
Till detta inlägg följer en bildserie från skyddsvärda skogar i Surahammar.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.