Rapport från markerna (1)

Violett fingersvamp, en fin upplevelse i svampmarkerna. Västsura hassellund, augusti 2023. Foto: Daniel Karlsson

Violett fingersvamp

Sällsynt fältgentiana i Surahammars kommun. Blommar i Muren och Sand. Muren 5/9 2023. Foto: Tom Sävström

Snygg svamp. Orange taggsvamp vid Lisselmossen 15/9 2023. Foto: Tom Sävström

Tall med ovanligt grov pansarbark, Lisselmossen, 15/9 2023. Foto: Tom Sävström

 

Jag minns mycket väl första gången jag såg denna vackra fingersvamp. Det var i Ramnäs och Murens naturbetesmarker år 1990, i samband med Sveriges Mykologiska Förenings svampvecka i Västmanland. I år 2023 har den violetta uppträtt mycket rikligt, speciellt i Västsura hassellund och i Kohagens naturreservat, vilket Daniel Karlsson fått erfara på sina turer i svampmarkerna. Den är knuten till lövlundar, men också till välhävdade naturbetesmarker och slåtterängar.

Fälgentianan
I år blommade 18 plantor av sen fältgentiana i välhävdad betesmark i Muren och 6 plantor i slåttrad ängsmark vid Sand. En av många sällsynta och mer eller mindre hotade arter i odlingslandskapet.

Lisselmossen och Timmermossen
Vandrade runt Lisselmossen under fredagen den 15 september och hittade en del fina svampar på hällmarkerna. Det är en mycket fin mosse med kantzoner och myrholmar med gamla tallar. Tallticka på flertalet tallar. När jag låg och fotade en blå taggsvamp fick jag sällskap av en talltita som nyfiket följde mina förehavanden. Rapport från dagen kan ses i Artportalen. Vore förresten fint om Timmermossen och Lisselmossen kunde införlivas i Stingsmossen-Rövallsmossens naturreservat. För att bevara ett funktionellt ekosystem på landskapsnivå måste stora områden av denna klass bevaras som oaser av biologisk mångfald i ett annars tärt skogslandskap sargat av den svenska skogsbruksmodellen med kalhyggen.

Fjällgäss vid Gnien
På eftermiddagen den 15/9 meddelade Mikael Mälberg att han i kikaren följde 12 fjällgäss som kom söder ifrån och landade på Byängen vid Gnien, där de sedan rastade tillsammans med 500 grågäss. Fjällgåsen ses sällsynt på vår- och höststräck i våra trakter. Om man vill hålla sig uppdaterad kring vad som ses i markerna rekommenderas att kika in på Artportalen.se.

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.