Mångfald i Muren

Svart rödstjärt på visit i Muren, 4/5 2018. Foto: Pia Hagfors

Storfrämmande i Muren när härfågeln är på besök! 25/4 2019. Foto: Pia Hagfors

Brunlångöra, en nattlig insektsjägare. Muren 1/9 2017. Foto: Pia Hagfors

Praktvaxskivling, en färgklick i Murens mångfaldsmarker, 30/9 2011. Foto: Tom Sävström

Det här kanske du inte visste. I Naturskyddsföreningen har vi varit engagerade i naturvårdsarbete i Muren sedan 1980-talet. Där har vi vår slåtteräng och där har vi räddat den sällsynta fältgentianan genom kombinerad slåtter- och beteshävd. Vi har aktivt inventerat de beteshävdade gräsmarkerna på naturvärden. Och mångfalden är slående, rent av unik. Vad sägs om drygt 52 rödlistade arter, knutna till de öppna och trädbärande markerna innanför aktuell hägnad. De flesta rödlistade arterna finns bland ängssvamparna med 22 arter, varav 10 som sårbara (VU). Bland kärlväxterna finns 8 arter, där två av dessa kan vara utgångna, nämligen brunklöver och backruta. På fågelfronten noteras 10 rödlistade arter som häckar eller har häckat i Muren. Tornseglaren anses numera vara starkt hotad (EN) och stare och hussvala som sårbara (VU). Insekterna representeras av 10 rödlistade arter, varav 9 som nära hotade (NT) och väddnätfjärilen sticker ut som sårbar (VU). Intressanta fynd har nyligen gjorts av fladdermöss, två arter som nära hotade (NT). Dessa är brunlångöra och nordisk fladdermus (Pia Hagfors). Säkert finns flera spännande arter att upptäcka i området. Sorgligt är väl bara att så många arter återfinns på rödlistorna. Man vill ju att rovdriften på skog och annan natur ska upphöra så antalet hotade arter blir färre.

Tillfälliga gäster
Ibland dyker det upp överraskningar då sällsynta fåglar visar sig som tillfälliga gäster. I Muren har följande arter påträffats. Lundsångare 25/5 2013, sjungande från höga trädkronor av björk och lind, (Lennart Eriksson). Ringtrast är inte rödlistad men utgör en fin observation när den visar sig under vårsträcket. Rosenfink (nära hotad NT) har, precis som ringtrasten observerats vid några tillfällen. De två mest intressanta gästerna är svart rödstjärt (NT) från 4/5 2018 samt härfågel (RE) från 25/4 2019 (Pia Hagfors). Förkortningen RE i rödlistan betyder att härfågeln inte längre anses bofast i landet. Flera fågelarter som häckar i kringliggande skog, sjö och mosse födosöker mer eller mindre regelbundet i de hävdade fodermarkerna.

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.