Rapport från markerna (4)

Färskt gnag av bronshjon i gran, Orrmossen, Täkten 26/1 2024. Foto: Tom Sävström

Naturvärdesträd med hög biologisk mångfald blir brännved. Hasselbo Lisjö, 28/1 2024. Foto: Tom Sävström

Söndagen den 14/1 2024 var vi sex medlemmar som gick med på vår traditionella nyårsvandring. Vi gick från Stenhuset över Sätten till Kohagen. Mulet, enstaka minusgrader, men också solglimtar, för att sammanfatta vädret. Vi noterade ett 20-tal fågelarter under vandringen, där en förbiflygande storskrake var en trevlig observation. Vid Sätten fanns 36 gräsänder på iskanten intill öppen vak. I en grov björk klättrade en trädkrypare på födosök. Vid fågelmatningar vid Brobacken såg vi bergfink och koltrast.

Orrmossen öster om Surahammar, strax intill vägen mot Långtallbo, är idag bevuxen med främst tallskog, men även med inslag av äldre granar. För drygt hundra år sedan togs torv från mossen, som användes vid järnframställningen vid Surahammars Bruk. Spår från brytningen syns tydligt i mossen. I kanten på mossen upptäcktes sommaren 2023 en avbarkad torrgran. Vid närmare inspektion sågs de typiska gnagspåren efter bronshjon. Skalbaggen bronshjon är en långhorning som ses som en signalart för skyddsvärd äldre granskog. I Sverige har bronshjon lokalt gått tillbaka starkt då äldre granskogar avverkats och den har svårt att överleva i de skötta kulturskogar som ersatt dem, (Wikipedia).

Sorglig syn i Lisjö
I en vedtrave vid vägkanten vid Hasselbo i Lisjö ligger fällda boträd av asp och klibbal. Grova ihåliga aspar har avverkats i en hagmark. Dessa hålträd uppvisade var för sig en mycket hög biologisk mångfald. De var hemvist för fåglar, fladdermöss och insekter och var substrat för mossor, lavar och svampar. Bland annat fanns i en asp bo av bålgeting i augusti 2019. Nu eldas dessa naturvärdesträd som brännved.

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.