Vindkraftparken i Odensvi

Naturskyddsföreningen har en positiv hållning till vindkraft. Men utbyggnaden ska ske på rätt platser. En vindkraftpark som planeras i Odensvi är mycket omfattande, 34 verk, där var och ett har en höjd på 200 meter. En bred väg ska leda fram till respektive verk. I Vindpark Odensvi (vårt remissvar) påpekar vi att; Vindparksetableringen i det aktuella området ser vi som ett allvarligt ingrepp i naturmiljön och som innebär störningar på djur och natur. Det påverkar även landskapsbilden negativt och för närboende kan vindparken upplevas som särskilt störande. Den påverkar negativt ett större område där tystnad idag kan upplevas. Upplevelsen av tysta områden blir allt ovanligare och betraktas idag som livskvalitét och hälsobringande för människan.
Vi noterar vidare; Genom mångåriga studier av ornitologer i Västmanland och i Surahammars kommun är det allmänt känt att ett omfattande flyttfågelsträck passerar över Lisjö – Gnien – Fläckebo. Detta gör att vi befarar en massaker av flyttfåglar (exempelvis sångsvan, gäss, änder, rovfåglar och vadare) i vindkraftparken. Den uppenbara risken för fågellivet utgör viktigaste orsaken till att vi i Naturskyddsföreningen ställer oss tveksamma till att Vindpark Odensvi kan genomföras.
Tom Sävström
ordförande

Kommentera

2 thoughts on “Vindkraftparken i Odensvi

 1. Varför i hela friden måste ni ornitologer alltid svamla om ”vi är inte emot vindkraft”?
  Varför kan inte ni också klart och tydligt säga NEJ till detta vansinne?
  Vad är ni tveksam om?
  Hur många fåglar som skall slaktas?
  Jag är så utomordentligt trött på ert fega gummisvammlet.
  Säg NEJ för hela friden.
  Och vågar ni inte det så håll käft.

 2. Förhoppningen är väl att vindkraften kan bli ett värdefullt tillskott i en omställning mot ett hållbart samhälle. Det får dock inte bli på bekostnad av värdefull natur. Bygg i redan exploaterade och bullerstörda områden, vid vägar, flygplatser, industriområden. Ska vi komma bort från den farligare och dyrare kärnkraften och fossilkraften, måste vi acceptera en del påverkan från andra energislag, som sol, biobränsle och vind.
  Tom Sävström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.