Vindkraftparken i Odensvi

Naturskyddsföreningen har en positiv hållning till vindkraft. Men utbyggnaden ska ske på rätt platser. En vindkraftpark som planeras i Odensvi är mycket omfattande, 34 verk, där var och ett har en höjd på 200 meter. En bred väg ska leda fram till respektive verk. I Vindpark Odensvi (vårt remissvar) påpekar vi att; Vindparksetableringen i det aktuella […]

Läs mer

Värdefull natur – underlag för kommunens översiktsplanering

Värdefull natur i Surahammars kommun – en rapport från Naturskyddsföreningen i Surahammar  Rapporten är avsedd att utgöra ett underlag för kommunens översiktsplanering och för samråd kring olika verksamheter som kan påverka värdefull natur i kommunen. I rapporten redovisas områden och objekt som Naturskyddsföreningen anser är särskilt viktiga att lyfta fram i planeringen. I Surahammars kommun […]

Läs mer