Ticka eller skinn ?

Klyvporingen växer här på en markliggande björkgren. Jobsbo N 9/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Klyvporingen växer här på en markliggande björkgren.
Jobsbo N 9/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Indelningen av svampar som gjorts för bildarkivet på hemsidan bygger i stort sätt på den traditionella uppdelningen i tickor, taggsvampar, skivlingar, skinn osv. Ibland varierar fruktkropparna så mycket i utseende att en och samma art placerats i olika grupper och även erhållit olika namn. Ett exempel på en art som varierar mycket är klyvporingen.

Klyvporingen (Hyphodontia paradoxa) bildar fruktkroppar av mycket varierande utseende. När den växer lodrätt på lövved så har den långa taggar eller tänder (1-4 mm långa) medan om den växer resupinat så bildar hymeniet oregelbundna uppslitsade porer. Fruktkropparna är vita till gräddfärgade och är sega och hårt vidvuxna underlaget.

Är klyvporingen en ticka eller ett skinn? Genom årens lopp har den hamnat på olika platser. I Ryman & Holmåsen, Svampar en fälthandbok, har den hamnat bland tickorna. Den senaste uppfattningen är att den tillhör ett skinnsläkte, Hyphodontia, där de övriga arterna är mer ”typiska” skinn. På vår hemsida finns den inlagd både under tickor och under skinn.

Lars Bsenko

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.