Fläckporing på Kranshällarna – en liten rest gammelskog

Biotopbild från Kranshällarna, Lillhärad socken. 11/4 2015. Foto: Tom Sävström

Biotopbild från Kranshällarna, Lillhärad socken. 11/4 2015. Foto: Tom Sävström

En av gammeltallarna på Kranshällarna, Lillhärad socken. 11/4 2015. Foto: Tom Sävström

En av gammeltallarna på Kranshällarna, Lillhärad socken. 11/4 2015. Foto: Tom Sävström

 

Mäktig torraka på Kranshällarna, Lillhärad socken. 11/4 2015. Foto: Tom Sävström

Mäktig torraka på Kranshällarna, Lillhärad socken. 11/4 2015. Foto: Tom Sävström

Fläckporing på grov tallgren, Kranshällarna, Lillhärad socken. 11/4 2015. Foto: Tom Sävström

Fläckporing på grov tallgren, Kranshällarna, Lillhärad socken. 11/4 2015. Foto: Tom Sävström

För några år sedan fick jag höra att det fanns gamla tallar vid Kranshällarna sydväst om Harsjön, Lillhärad socken. Under 2013 besökte jag området tillsammans med Torbjörn Holmstedt och vi blev imponerade av speciellt de gamla tallbeståndet. Skogsområdet är en liten rest gammal barrblandskog med inslag av björk. Död ved förekommer, med torrakor och lågor. Lite fuktigare stråk finns, mellan mossiga och lavklädda hällmarker. Det är dock i år 2015, som jag tittat närmare på vad som kan finnas av arter på den aktuella skogen, som på kartbladet fått namnet Kranshällarna. Den intressantaste arten jag hittade var fläckporing, Antrodia albobrunnea, växande i sprickor på en grov markliggande tallgren. Arten är rödlistad VU, Sårbar. Fläckporingen har sin huvudutbredning norr om den biologiska norrlandsgränsen. Få fynd finns söder därom.
Skogspartiet gav oss vibbar om hur det skulle kunna sett ut i våra skogar med ett mera skonsamt skogsbruk. Även om en skog är skyddsvärd och där finns hotade och sällsynta arter finns inget förbud för skogsbolagen att kalavverka skogen. Det måste anses omöjligt att kombinera den svenska skogsbruksmodellen (kalhyggesbruk) med målet att bevara den biologiska mångfalden eller att uppnå miljömålet ”Levande skogar”. Vi har gjort markägaren, Tuhundra Häradsallmänning uppmärksam på Kranshällarnas värden och föreslagit att ett större sammanhängande skogsbestånd sparas för framtiden.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.