Skogsmuren 2017

Här följer en sammanfattning om naturvårdsarbetet i Skogsmuren 2017, som bedrivs inom ramen för avtalet mellan Stora Enso AB, Ramnäs lantbruk AB, Surahammars kommun och Naturskyddsföreningen Surahammar, numera uppbackat av länsstyrelsen i Västmanlands län. Alla tackas för insatserna under året!

Året blev lyckat ur flera synpunkter inte minst projektet med att rädda fältgentianan och få den att sprida sig i området. År 2017 blommade 185 plantor av sen fältgentiana i den del där projektet pågått under ett 10-tal år. Det är det bästa resultatet hittills. I samarbete med länsstyrelsen har frön av fältgentianan aktivt spridits till en del av den västra betesfållan där den tidigare år funnits, men varit utgången sedan en tid tillbaka. Och 2017 fanns där två plantor av fältgentiana, vilket bekräftar att frön grott med positivt resultat.

Slåtterängen i Skogsmuren med restaurerad gärdsgård i förgrunden. Augusti 2017. Foto: Tom Sävström

 

Jungfru Marie nycklar blommar i slåtterängen, Skogsmuren juli 2017. Drygt 2000 exemplar i slåtter- och betesmarkerna 2017. Foto: Tom Sävström

En nyhet från det gångna året är att vi haft efterbete på vår slåtteräng, vilket bör ge en positiv effekt på floran kommande år. Fördelen med ett väl anpassat efterbete är att markerna blir välhävdade, även de delar där det är svårt komma åt med lien. I månadsskiftet juni-juli inventerade undertecknad förekomsten av orkidén Jungfru Marie nycklar i betesmarkerna och fick ihop den ansenliga summan av 2048 (!) blommande exemplar. (Se Artportalen). Det var en mycket vacker syn att se täta bestånd på 600 och drygt 700 exemplar. Kunde inte se att en enda orkidé var avbetad. 50 plantor av slåtterfibbla noterades i de delar vi slåttrar, de flesta med bara bladrosett. Hela området har röjts på sly under året. Fagning och slåtter har genomförts som planerat.

Mycket regn i september och oktober fick snabbt god effekt på vissa svampars fruktkroppsbildning. Praktvaxskivlingen dök upp på ett par platser, där en fin tät samling käkades upp av nötkreaturen. Det händer då och då att svampar, exempelvis vaxskivlingar, blir koföda. Fina fynd från hösten var också purpurbrun jordtunga i slåtterängen och vippärtsbacken och knubbig hårjordtunga som fanns i fuktig betesmark i västra betesfållan. Som helhet blev dock 2017 ett mindre bra år för ängssvampar i Murens betesmarker. Nu ser vi fram mot 2018.

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.