Strandäng vid Rävnäs räddas från igenväxning

Under 2017 påbörjade vi i Naturskyddsföreningen, på initiativ av Lennart Eriksson, att öppna upp strandängen öster om ån vid Rävnäs, strax söder om Gniens naturreservat. Stora snår av gråvide har röjts och nu i augusti eldade vi upp de rishögar vi dragit ihop. Det gjorde vi på den dag då eldningsförbudet torrsommaren 2018 hävdes. Det […]

Läs mer

Skogsmuren 2017

Här följer en sammanfattning om naturvårdsarbetet i Skogsmuren 2017, som bedrivs inom ramen för avtalet mellan Stora Enso AB, Ramnäs lantbruk AB, Surahammars kommun och Naturskyddsföreningen Surahammar, numera uppbackat av länsstyrelsen i Västmanlands län. Alla tackas för insatserna under året! Året blev lyckat ur flera synpunkter inte minst projektet med att rädda fältgentianan och få […]

Läs mer

Rensat kring ekarna i Billsbo

Under söndagen (9/4) rensade vi rent kring de två äldsta ekarna i Billsbo. Samma ekar som vi i Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen frihögg från barrskog i början på 90-talet. Eken trivs i solexponerade lägen och är hemvist för många växter och djur. På dessa ekar växer exempelvis oxtungsvamp, korkmussling och svavelticka samt en hel del mossor […]

Läs mer

30 år i Muren

  Ännu ett år har ett tappert slåttergäng hävdat ängen i Muren. I söndags 23/8 var det 30-årsjubiléum på föreningens naturvårdsarbete kring det gamla kolar- och skogsarbetartorpet. Genom vårt arbete blommar fortfarande brudsporrar, fältgentianor, slåtterfibblor, jungfrulin och svinrot i de välhävdade fodermarkerna, som de delar med en unik ängssvampsflora. Muren är också ett av få […]

Läs mer

Fågelmatningen

… på kanalbanken är igång sedan en månad tillbaka och kommer att fortsätta t.o.m. mars. Rapportera gärna fåglarna som finns där i Svalan, http://svalan.artdata.slu.se/birds/. Om matningen fungerar dåligt eller om maten har tagit slut, kontakta någon i styrelsen.  

Läs mer

Slåtter i Muren 2014

      Årets ängsslåtter i Muren har ägt rum, (24/8). Det var mulet på morgonsidan och fuktigt i gräset efter senaste regnskuren, så liebladet bet bra, även om liljekonvaljbladen var lite mariga att skära av. Dock inte så sega som staggtuvorna i vår äng. Vi sparade som vanligt bestånd med blommande ängsvädd till humlor […]

Läs mer

Dags för slåtter i Muren

Den 24 augusti slår vi vår äng i Skogsmuren. Vi sköter ängen för att den traditionella ängsfloran ska finnas kvar. På våren tar vi bort gammalt växtmaterial, löv och kvistar. På eftersommaren slåttrar vi ängen och fraktar bort gräs och andra växter. Målet är att göra marken näringsfattig eftersom ängsväxterna då får en chans att […]

Läs mer

En insats för grönkullan

Naturskyddsföreningen har inhägnat ett mindre bestånd av orkidén grönkulla. Det inhägnade området, som är ungefär 10×13 meter stort, är beläget i ett skogbryn i södra delen av Kohagens NR. En informationstavla kommer att sättas upp vid lokalen. I  Surahammars kommun är grönkullan känd från endast ca fem lokaler. På 1980-talet räknades som mest ett 30-tal exemplar […]

Läs mer

Fagning vid Muren

I näst intill sommarväder med full sol och 18 grader varmt i skuggan fagade vi ängen vid Muren. En gärdsmyg sjöng energiskt från hygget – man undrar alltid över hur det kan finnas så mycket ljud i en så liten kropp (9 gram). Tre tranor trumpetade från åkern söder om ängen. En skogssnäppa spelflög. En […]

Läs mer