Nya naturreservat på gång i Ramnäs

Mosippa växer i ett fint bestånd på Ramnässkogen. Lokalen vårdas av Ramnäs-Virsbo Naturklubb. Foto: Tom Sävström

Gränstickan växer oftast på granlågor i senare nedbrytningsstadier. Påträffad i Ramnässkogen. Foto: Tom Sävström

Vi är nu på väg att få två nya naturreservat i Surahammars kommun, båda belägna i Ramnäs socken. Ramnässkogen är det mest intressanta, då detta utgör en tätortsnära skog med höga naturvärden.  Skogsområdet som är på 267 ha inkluderar exempelvis skogen mellan Ramnäs elljusspår och sträcker sig vidare öster ut med en mosaik av mossar och hällmarkstallskogar kring Stormossen. Området gränsar till Jan-Olsskogens naturreservat vilket innebär att vi här får ett stort och sammanhängande barrskogsområde som främst ska få utvecklas fritt. Här finns ett fint bestånd med mosippa, samt en rad intressanta skogsarter, inte minst bland svamparna. Här kan nämnas arter som gräddticka, ullticka, gränsticka, gropticka och stjärntagging, samtliga beroende av död ved. Vågig sidenmossa är också en fin art.

Virsbo Näs ligger i den södra delen av Virsbosjön och gränsar till den intressanta Trundhemsmossen där bland annat väddnätfjärilen har en förekomst. Här dominerar granskog, med inslag av tall, björk och klibbal. När det gäller Ramnässkogen kan vi särskilt tacka Ralf Lundmark, boende granne med skogen på Åsvägen och som efter flera års inventeringar hittat mycket fint i denna skog, vilket nu lett fram till reservatsbildande.

Båda förslagen är nu ute på remiss från Länsstyrelsen och i Naturskyddsföreningen Surahammar avger vi självklart positiva svar. I kommande vårprogram inbjuder vi till besök i de nya reservaten.

2018-11-25/Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.