Löv- och blandskog bör ersätta granplanteringarna

Större hackspett hackar bohål i asp under aspticka, där veden rötats av svampen. Svenskbyn april 2016. Foto: Tom Sävström

Björkvedbock, en vacker långhorning, vars larver lever under barken på nyligen döda björkar. Stenbovägen i maj 2019. Foto: Tom Sävström

Vi har uppmärksammat att Sveaskog har börjat slutavverka de granplanteringar som gjordes på åkermark i Surahammars kommun med omnejd på 1960-talet. Man har sparat det lövträdsinslag som finns i planteringarna, vilket är bra. Vi har i skrivelse uppvaktat ansvariga inom Sveaskog med vårt önskemål om att granplanteringarna ersätts med rena löv- alternativt blandskogar med rikt lövinslag. En sådan skogs- och naturvårdspolitik skulle på ett påtagligt sätt gynna ett rikt växt- och djurliv på dessa markarealer. Lövträd som asp, björk och sälg har förmågan komma upp spontant, men vi föreslår att lövträd också aktivt planteras. Förutom ökad biologisk mångfald har löv- och blandskogar bevisligen bättre motståndskraft mot såväl sjukdomar som skogsbränder, i jämförelse med monokulturer av gran och tall. En bland många fågelarter som skulle gynnas på sikt är mindre hackspett, som på senare år minskat i antal. En stor artmångfald bland insekter, svampar, mossor, lavar och kärlväxter skulle också gynnas.

Tom Sävström

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.