Vippärt – sällsynt och ny på rödlistan

Kända förekomster av vippärt i Surahammars kommun. (Artportalen 2020).

Vippärt i knopp, Skogsmuren 9/6 2020. Foto: Tom Sävström

Vippärt med blomma och ärtskida, Skogsmuren 17/7 2015. Foto: Tom Sävström

Vippärtsbacken i Skogsmuren 9/6 2020. Foto: Tom Sävström

Vippärt (Lathyrus niger) är en flerårig ärtväxt som kan bli upp till 80 cm hög och får då ett buskliknande växtsätt. Stjälken är upprätt och mot övre delen förgrenad. Vippärten blommar i juni-juli med rosaröda blommor som sitter i långskaftade klasar från bladvecken. Blommorna blir småningom mera blåaktiga. Frukten är en långsmal mångfröig, kal balja. Artnamnet niger betyder svart och syftar på att hela växten svartnar vid torkning. Den kan knappast förväxlas med de andra arterna i släktet vialer, (Lathyrus).

Den är sällsynt förekommande i södra och mellersta Sverige. I Surahammars kommun är den påträffad på ett 10-tal lokaler. Den trivs i lundar, lövbryn och örtrika skogsbackar. Det största kända beståndet i vår kommun är troligen det i Skogsmuren där den växer i en backe med björk och sälg, som gränsar mot barrskog och betesmark. I Naturskyddsföreningen slåttrar vi årligen backen för att bevara det fina beståndet. Det finns också ett mindre bestånd (10-15 plantor) i Kohagens naturreservat, som växer i ett lövbryn med bland annat björk och hassel. Vippärten är rödlistad som NT=nära hotad och blev nytillkommen art på senaste rödlistan från 2020.  Åtgärder: Fortsatt hävd av de marker som idag hävdas.

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.