Talltitor sällskapade vid Blåbärsberget

Lämningar vid Källdalen studerades, där stallet är i relativt bra skick. Foto: Torbjörn Holmstedt

Filtlavar väckte nyfikenhet på liggande asp vid Källdalen. Foto: Torbjörn Holmstedt

Tallstubbar med kolade rester kan fortfarande ses efter skogsbranden som drabbade området 1914. Foto: Torbjörn Holmstedt

Trevlig fikaplats vid Blåbärsberget, med utsikt över Källdalsmossen, där ett talltitepar gjorde oss sällskap. Foto: Tom Sävström

Lördag 14 maj hade föreningen vandring från Källdalen till Blåbärsberget i västra delen av Ulvsbomurens naturreservat. Vid 8:30-tiden möttes vi av gökens glada rop från Målsjömossen och en skogsduvas spel från aspbestånd i närheten. Efter att ha studerat lämningar efter torpet Källdalen gick vi genom fin barrskog fram till Kölberget. Vädret var strålande och vi såg vildsvinsbök och lyssnade till trädpiplärka och lövsångare. Innan hade vi studerat en gammal milbotten på en myrholme i Källdalsmossen, skild från fastmark genom trädbevuxen och blöt mosslagg. Efter kort kaffepaus vid Kölberget drog vi vidare mot Blåbärsberget. Där blev det en längre fikarast med fin utsikt över Källdalsmossen. Ett kort spel från grönbena och en tofsvipas flykt över mossen var glädjande, liksom sällskapet vi fick av ett par talltita som uppehöll sig i mosskanten. Numera sällsynt och rödlistad skogsmes.
I växtväg noterade vi matt- rev- och plattlummer, sistnämnda i två fina bestånd. En bruten markliggande talltopp rönte vårt intresse, då den visade en så kallad hackspettssmedja, i vilken kvarsatt såväl tallkott som grankott. En envist ropande gök underhöll på återvägen till Källdalen, där en svarthätta sjöng och en gärdsmyg gömde sig bland bråten av kullfallna granar. Vi släckte vår törst i kallkällan, som uppvisade fint flöde, rinnande mot norr. Vi var övertygade om att källan givit torpet dess namn.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.