Naturvårdsintressanta vedinsekter i Acktjärnsskogen

Bild ur Inocellia. Foto: Olof Hedgren


Vi har i tidigare inlägg (februari 2022) beskrivit naturvärden i Acktjärnsskogen. Nu har länsstyrelsen (via Jacob Rudhe och Markus Rehnberg) initierat en inventering av vedinsekter i området, vilken genomfördes under år 2020, av Olof Hedgren. I en artikel i senaste numret av Inocellia 2022-1, (medlemsblad för Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland) presenterar O Hedgren en del av resultatet av inventeringen och han framhåller Acktjärnsskogens tallskogar och våtmarker som mycket skyddsvärda. Arealen omfattar ca 500 ha, som förhoppningsvis snart blir ett naturreservat.
På en och samma tall söder om Stora Acktjärnen noterades tallgångbagge Cerylon impressum (rödlistad VU), Platysoma lineare (NT) och stumpbagge Plegaderus saucius (NT). De två förstnämnda ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (ÅGP), för skalbaggar på nyligen död tall. Vid Långkärren påträffades smal skuggbagge Boros schneideri (VU), en art som också påträffats i Hälleskogsbrännan från 2014. Även denna art är en ÅGP-art på tallved. Ganska talrikt noterade Hedgren fullbildade skalbaggar av skrovlig flatbagge Calitys scabra (NT). Den stora, granna vedknäpparen Ampedus sanguineus var ganska vanlig under murken tallbark i Acktjärnsskogen. Länsstyrelsen kommer presentera inventeringen i en kommande rapport.
ÅGP= särskilda åtgärdsprogram för att rädda hotade arter att kunna fortleva.
Rödlistekategorier: VU=sårbar, NT=nära hotad.
Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.