Ö i Östersjön och hav av fingerborgsblommor

Som en följd av den kraftiga vårfloden 2018 försvagades rotsystemet på en mäktig grönpil som växte i strandkanten. Trädet flöt iväg och strandade småningom nästan mitt i sjön. Enligt fritidsfiskare är det mellan tre till fyra meter djupt på stället. Sjöfåglar som storskarv, tärnor och måsar, har fått en ny viloplats i sjön, där nu […]

Läs mer

Fasters håla – info ortnamnsregistret Sura socken

Angående bilden på flyttblock vid Fasters håla. En medlem i föreningen sökte på ortnamnsregistret, Fasters håla, och fick fram följande information. Fritt översatt. ”Fasters hål, ställe vid Grytbäcken 6:2, väster kärret, å Lisjö, Sura s:n, Allmänningen härad, Västmanland. Klippor vid en bro över bäcken där en ”faster” brände brännvin. Sot syns ännu”. D. Nordfors 1936 […]

Läs mer

Mäktigt flyttblock vid Fasters håla

Nu finns ett par nya bilder på stora flyttblock inlagda under menyn ”Naturen – Kuriosa i Surahammars natur”, fotograferade av Torbjörn Holmstedt. Den ena av stenbumlingarna finns nära Hälsingtorp och den andra vid Grytbäcken mitt emot Fasters håla. Välkomna med flera bilder på sådant ni tycker inryms under ”kuriositeter” ute i naturen. (E-postadresser finns under […]

Läs mer

Storheter i naturen

  Visst är det kul och spännande att hitta storheter i naturen. Ett träd, en myrstack, ett flyttblock eller annat som kan imponera på betraktaren. Här om dagen hittades ett par mäktiga myrstackar i granskog, på en höjd strax norr om Skomakartorp i Sura. Stackmyran, eller röd skogsmyra, som är dess svenska namn, är lite […]

Läs mer

Mäktig myrstack

En gammal mäktig myrstack i gammal granskog, öster om Ulvramen har rapporterats av Tom och Gunnel. Fler bilder på myrstackar hittar du under Naturen/Kuriosa i Surahammars natur/Myrstackar. Vi dokumenterar även stora flyttblock och grova träd. För att göra dokumentationen ännu mer värdefull så bör vi om möjligt ange koordinaterna för objektet så att intresserad kan […]

Läs mer

Bottallen i Lisjö

Denna tall står strax intill vägen vid Holmtorpet i Lisjö. Kallas i bygden även ”Båttallen”. En flerhundraårig tall på mark 65 meter över havet. Intilliggande Norrsjöns yta anges till 61 m ö h och före sjöns sänkning på 1870-talet visar generalstabskartan en nivåhöjd av 209 fot = ca 62,7 m ö h. Alltså omöjligt att […]

Läs mer