Veckans djur – fläcklundsnäcka

… har ögonen på skaft. Denna regniga majmånad har blötdjuren, molluskerna, vaknat till liv på allvar. För kännedom: blötdjur med skal = snäckor, utan skal = sniglar! Fläcklundsnäckan, Arianta arbustorum, som finns i de flesta trädgårdar är alltså ingen snigel. Arbustorum betyder att de lever bland buskar. Fläcklundsnäckorna gör normalt inte någon större skada på […]

Läs mer

Veckans växt – skogsförgätmigej

Just nu ser man på många håll i kommunens tätorter himmelsblå mattor av förgätmigej på mindre välklippta gräsmattor, i skogsbryn och i lövdungar. Det är närmare bestämt skogsförgätmigej (Myosotis silvatica) som nu blommar som bäst. Skogsförgätmigej är ingen ursprunglig växt i kommunen. Den har under 1900-talet planterats in i trädgårdar och sedan spritts sig och […]

Läs mer

Utflykten till Felingen

Ett litet gäng Surabor drog den 17 maj iväg till Felingen i Virsbo, där Seppo Ormiskangas mötte upp och visade oss våtmarkerna som åstadkommits genom dämning av Lövviksbäcken. Seppo berättade om områdets historik, att det tidigare varit en sjö som från 1600-talet och framöver torrlagts genom återkommande dikningar. Virsbo bruk som ägde marken drev här […]

Läs mer

Fågelmatningen

… på kanalbanken är igång sedan en månad tillbaka och kommer att fortsätta t.o.m. mars. Rapportera gärna fåglarna som finns där i Svalan, http://svalan.artdata.slu.se/birds/. Om matningen fungerar dåligt eller om maten har tagit slut, kontakta någon i styrelsen.  

Läs mer

Lite mer om gallmyggor

Dessa små insekter lever ett ganska undanskymt liv. De är liksom stickmyggorna tvåvingar med det bakre vingparet omvandlat till små klubbor, s.k. svängkolvar som används som balansorgan vid flygningen. Läs mer om gallmyggor exemplifierat av en gallmygga som lever på vide. Den är inte heller rapporterad i Artportalen från länet (och f.ö. inte heller från […]

Läs mer

Mossutflykt till Strömsholm

Tillsammans med Botaniska föreningen i Västmanlands län anordnade Naturskyddsföreningen en utflykt till Strömsholm den 5 oktober. 13 personer samlades vid slottet för att få sig till livs lite information om mossor. Första anhalten var ett stopp vid bron över Kolbäcksån. Primärt skulle näckmossan som växer på stenarna i vattnet beskådas. Det latinska artnamn är antipyretica […]

Läs mer

Fina starrfynd i Surahammar

Starrsläktet Carex är det artrikaste kärlväxtsläktet i den svenska floran. Av totalt 144 arter har ca 38 hittats i Surahammar. De senaste åren har vi inom ramen för den kärlväxtinventering som görs av Botaniska Föreningen i Västmanlands Län (BFiV) påträffat några nya i kommunen. Här är en kort presentation. Gemensamt för dem är att de […]

Läs mer

Kommunens finaste blomsterbacke?

I sydsluttningarna i Västsura ekhage lyser nu vida mattor av blå jungfrulin, rödlila tjärblomster och lysande gula gråfibblor. Och naturligtvis en hel del andra växter. Men passa på nu, om någon vecka är blomsterprakten ett minne blott, ju varmare och soligare väder desto snabbare är blomningen över. Fina betade backar finns på flera håll i […]

Läs mer