Rapport från markerna (2)

Hägrarna Kan inte låta bli nämna ägretthäger, då denna helvita häger har blivit allt vanligare i fågelmarkerna. Kommer den att häcka i våra trakter inom en framtid? Släktingen gråhäger har sedan ett antal år tillbaka häckat i koloni i Lisjö. Men förvaltaren av Lisjö säteri vill inte ha hägrar häcka i Lisjö. För tredje gången […]

Läs mer

Rapport från markerna (1)

Violett fingersvamp   Jag minns mycket väl första gången jag såg denna vackra fingersvamp. Det var i Ramnäs och Murens naturbetesmarker år 1990, i samband med Sveriges Mykologiska Förenings svampvecka i Västmanland. I år 2023 har den violetta uppträtt mycket rikligt, speciellt i Västsura hassellund och i Kohagens naturreservat, vilket Daniel Karlsson fått erfara på […]

Läs mer

Älgens nässtyng har gäckat i skogen

Vid flera tillfällen i augusti och september i år (2023) har jag och våra två hundar (Golden retriever), gäckats av ”nässtyng-flugan” Cephenemyia ulrichii. Den är känd för att parasitera älgen genom att spruta in sina larver i älgens näshålor. Men den kan tydligen också parasitera hundar, verifierat av en kollega till mig vars hund fick […]

Läs mer

Slåtter i Muren 2023

Slåttern i Muren är nu avklarad, även om en del putsning återstår. Ängen är öppnad för efterbete av nötkreaturen. Det mesta slås numera med slåtterbalk, men ordföranden hackar gärna med lien, så kallad hackslåtter. Ängsvårdarna Tom Sävström och Lennart Eriksson deltog som vanligt, vilket de gjort årligen sedan starten 1985. Snart dags fira 40 år […]

Läs mer

Knölsvanens återkomst

Knölsvanen återkom som häckfågel i Surahammars kommun 2023. Senaste häckningen var 2001 i Lönnbrosjön. Knölsvan som försöker häcka brukar bli bortmotad av sångsvanen som dominerar. Detta år har knölsvan häckat och fått fram fyra ungar på svantovan i Lilla Nadden. På svantovan bedrevs slåtter av torpare fram till 40-talet. Knölsvan häckade flera år på 50-talet […]

Läs mer

Årets växt 2023 är Kärrspira

Årets växt utses av Svenska botaniska föreningen och 2023 är det kärrspira vi ska eftersöka och rapportera och därmed skaffa mera kunskap om artens status. Eftersök görs främst i blöta marker, som kärr, mosslaggar, strandängar, sjöstränder. Rapporterar gör du i Artportalen. Kärrspiran blommar nu i juli och augusti. Vi var några botanister som hittade kärrspira, […]

Läs mer

Det betas både här och där

I Surahammars kommun finns ett flertal fina och värdefulla betesmarker. Nötkreatur, häst och får håller markerna i hävd. Med fina kan vi mena att det helt enkelt är vackert att se en välhävdad betesmark med betande djur. Värdefull, innebär värnet om kulturarvet och att där finns många arter av växter och djur som är beroende […]

Läs mer

Vilda blommornas dag 2023

I Surahammar var vi 14 personer och 13 ungnöt som på Vilda blommornas dag studerade floran i Västsura ekhage. Tom Sävström guidade oss runt och berättade om gravfältets och ekhagen historia det rika växt- och djurlivet och naturskyddsföreningens insatser med röjning i hagen. Den långa torkan och de senaste dagarnas värme har gjort att blomningen […]

Läs mer

Gökafton vid Lomflyn

Ingen gökotta i år, men väl gökafton 20 maj, som vi förlagt till Lomflyn mellan Fjällberget och Knalberget norr om sjön Gryten. Fritt från störande biltrafik fick vi lyssna till två gökar under den väderfina kvällen. Hela 15 deltagare var vi och vi tog en rundtur på spänger runt den lilla tjärnen. En lövsångare förgyllde […]

Läs mer

Fågeltornskampen avgjord

Den 6 maj 2023 deltog vi i BirdLife Sveriges Fågeltornskampen. Det blev en morgon vi sent ska glömma. Från tornet vid Norrsjön fick vi uppleva ett rikt och fängslande fågelliv. Dagens fågel var utan tvekan rördrommen, som med sitt ”brölande” kom att dominera hela traktens fågelliv. Det fängslande lätet har liknats vid blåsningar i en […]

Läs mer