De sista naturskogarna är hotade

Avverkningar hotar den biologiska mångfalden i svenska skogar, enligt en ny rapport från Skogsstyrelsen. Ett hyggesfritt skogsbruk måste bli tvingande, liksom ökat skydd för skogar med höga naturvärden. I Suraskogarna finns fortfarande områden med värdefulla naturskogar med rik förekomst av biologisk mångfald som behöver skydd. I takt med kalhyggenas utbredning minskar arealen av dessa skogar […]

Läs mer

Havsörn och utter bjöd på fin upplevelse

På den frusna ån nedanför Strömsborg söder om Ståltorp utspelade sig ett litet drama, mitt på dagen på trettondagsafton. Boende i närheten tyckte det verkade som örnen försökte ta uttern, som dock hann dyka ner i närmaste vak. Örnen satt länge och väl och vaktade vid vaken, men någon utter kom aldrig upp igen. Mera […]

Läs mer

Vargjakten 2023 – lugnet före stormen

Den 2 januari 2023 börjar licensjakten på varg och pågår som längst till 15 februari. 75 vargar ska dödas i en ren troféjakt. De flesta forskare är överens om att vargpopulationen i Sverige är för liten för att vara långsiktigt livskraftig. Det behövs 2000 vargar för att säkerställa långsiktig överlevnad. Att vargen är fridlyst och […]

Läs mer

Allén – en viktig småbiotop

Sen eftermiddag, Luciadagen 13/12, kom jag farande från Lisjö och fick se Västsura ek- och askallé i ljuset av den lågt stående decembersolen. Det var vackert och blev också färgmässigt en suverän bild. Äldre grova ljusexponerade träd har blivit alltmer sällsynta. De är viktiga livsmiljöer för hotade och sällsynta mossor, lavar, svampar och insekter. I […]

Läs mer

Strömsholmsåsen måste få varaktigt skydd

Våra samhällen Sura, Ramnäs och Virsbo genomsyras av närheten till naturen. Kring samhällena finns många vackra och spännande platser att besöka. Och tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen, med sedvanligt ansvar i bagaget. Ett område vi vill tipsa om är hela sträckan av Strömsholmsåsen, som berör hela Kommunen, från norr till […]

Läs mer

Stingsberget värt att uppleva

Här kommer ett tips till dig med naturintresse. Besök gärna Stingsberget, vårt fina tätortsnära urberg med sina mäktiga tallar. Skogen på berget gör ingen besökare oberörd. Det är något av det allra mäktigaste vi har att uppleva i Surahammars natur. Från Storängen blickar du öster ut och ser skogen på berget avteckna sig mot himlen. […]

Läs mer

Inbjudan till svamputflykt

Datum: Söndagen den 11/9. Samarrangemang med Botaniska föreningen i Västmanlands län. Samling: 10.00 vid Gunnilbokorset, där väg 250 och väg 233 korsas, för gemensam färd till svampskogen. Vi kommer att hålla till vid Kolarbyn nära Skinnskatteberg. Området är omväxlande med flera olika biotoper såsom barrblandskog, sjöstrand och granskog, mm. Vi kommer att titta på både […]

Läs mer

Slåtter i Muren

På grund av regnoväder som utlovats av SMHI till söndag, har vi flyttat slåttern till onsdag kommande vecka (31/8). Då ser det ut bli trevligare väder. Samling Stenhuset kl. 09:00. Under torsdagskvällen slåttrade vi (Lennart, Tom) ängen och vippärtsbacken, så det blir mest att räfsa och forsla bort höet. Räfsor finns att låna. Smörgåstårta o […]

Läs mer

Fårön i Virsbosjön

Den 10 augusti i år gjordes ett besök på Fårön i Virsbosjön av Bengt Strid, Tom Sävström, samt Bengt Eriksson (som höll med båt). Syftet var att göra en översiktlig inventering av kärlväxter, då ingen sådan tidigare gjorts på ön. Vi höll också ett öga på svampförekomsten. Fynden från besöket finns inlagda på artportalen. Skogen […]

Läs mer