Morsjöåsen – äntligen skyddad!

Oxtjärnen gränsar till Morsjöåsen. 15/11 2016. Foto: Tom Sävström

Oxtjärnen gränsar till Morsjöåsen. 15/11 2016. Foto: Tom Sävström

Lunglaven växer på asp på Morsjöåsen, sällsynt lav i Surahammars kommun. 15/11 2016. Foto: Tom Sävström

Lunglaven växer på asp på Morsjöåsen, sällsynt lav i Surahammars kommun. 15/11 2016. Foto: Tom Sävström

Bronshjon, (Callidium coriaceum), är sällsynt och förekommer endast i långsamt växande naturskogsbestånd (Ehnström, B & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU Uppsala). Här syns larvens gnag i gran på Morsjöåsen, 15/11 2016. Foto: Tom Sävström

Bronshjon, (Callidium coriaceum), är sällsynt och förekommer endast i långsamt växande naturskogsbestånd (Ehnström, B & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU Uppsala). Här syns larvens gnag i gran på Morsjöåsen, 15/11 2016. Foto: Tom Sävström

Västlig njurlav växer huvudsakligen på stammen av mossbelupna gamla lövträd. Här på asp, Morsjöåsen 15/11 2016. Foto: Tom Sävström

Västlig njurlav växer huvudsakligen på stammen av mossbelupna gamla lövträd. Här på asp, Morsjöåsen 15/11 2016. Foto: Tom Sävström

Nyligen har Bergvik skog registrerat Morsjöåsen, väster om Ramnäs, som en nyckelbiotop. I Naturskyddsföreningen är vi glada över beslutet, då det varit ett hett önskemål från vår sida att få ett varaktigt skydd för skogsområdet. Anledningen är skogens orördhet och därmed dess betydelse för många av gammelskogens växter och djur. Skogen är belägen på en moränås omgiven av tallmossar och andra våtmarker, där Oxtjärnen utgör ett trevligt inslag. Området är utsatt för hög luftfuktighet vilket gynnar en rad mossor och lavar. I en blockrik del av skogen finns några aspar. På dessa växer aspticka och de mera ovanliga lavarterna lunglav, skinnlav och västlig njurlav. Den sistnämnda är ett förstafynd i Surahammars kommun (rödlistad VU=sårbar, Gärdenfors 2015) och dess förekomst ger skogen ett högt bevarandevärde. Här finns också ullticka på några granlågor, kötticka och gullgröppa på tall och granarna draperas av skägglavar. Här finns säkert mera spännande att upptäcka. Morsjöåsen är belägen nordost om Stora Morsjön i Ramnäs socken och själva nyckelbiotopen omfattar ca 17 ha. Lämpligt som utflyktsmål i vårt kommande vårprogram.

Tom Sävström

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.