Skog måste tillåtas bli gammal

En av Surahammars kommuns mäktigaste furor står på Slogmosskogen i Ulvsbomurens NR. 24/1 2022. Foto: Tom Sävström

Skog måste tillåtas bli gammal! Slogmosskogen 24/1 2022. Foto: Tom Sävström

Som vi rapporterat tidigare på hemsidan är vi i Naturskyddsföreningen just nu engagerade i att skydda bombmurkleskogen mellan åsen och Gatstubäcken, norr om vattenverket i Surahammar. I vårt engagemang för skydd har vi också tagit med åsen (Strömsholmsåsen) från Hedvallsbron i söder till södra Storängsvägen i norr. Åsen domineras av tallskog, men där finns också inslag med gammal blandskog. I södra delen, mellan åsen och Gatstubäcken (östra åsfoten) finns en svämskog med gran och asp, med rik förekomst av död ved. (Svämskog = skog som översvämmas vid höga vattenstånd, speciellt på våren). I Bombmurkleskogen och i nämnda svämskog har Naturskyddsföreningen hittat drygt 20-talet rödlistade svamparter, såväl marklevande som vedlevande arter. Ett mycket imponerande resultat som visar områdets höga skyddsvärde.
Nu hoppas vi att bombmurklans skog skyddas mot skogsbruksåtgärder och att åsens tallbestånd får utvecklas fritt i framtiden. När skog ska skyddas får man ha ett framtida långsiktigt tidsperspektiv. Tänk dig tallbeståndet om 300 – 500 år, då kan framtida generationer uppleva ett självgallrat bestånd med rejäla gammeltallar. Jämför gärna med tallarna vid Dalbacken i Lisjö, på Slogmosskogen i Ulvsbomurens naturreservat, på åsen vid Tallbo och Heden i Seglingsberg, på åsen söder om kyrkan i Ramnäs. Visst är det mäktigt att uppleva dessa gammeltallar. Vi måste se till att skydda mera skog som tillåts bli gammal, för klimatet, för biologiska mångfalden och för människors rekreation och naturupplevelser.
Gällande Bombmurkleskogen och Åsen planerar vi tillsammans med Ramnäs-Virsbo Naturklubb ett möte med markägaren Kommunalteknik där områdets naturvärden ska presenteras. Vi får anledning återkomma med rapport, men också med inbjudan till besök i detta spännande skogsområde, fram på vårkanten när bombmurklorna kan ses.
Tom Sävström
Ordförande

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.