Decembermötet och jul- och nyårshälsning

Vårt sista möte på året 2014 avhölls i Hembygdsgården den 17/12. Mötet var välbesökt och handlade om skogsbranden i Västmanland. Niclas Bergius och Jan-Inge Tobiasson från länsstyrelsen visade i bilder och på karta brandens förlopp under de fem dagar den var som intensivast. Dramatiska bilder tagna från luften visade brandens snabba förlopp. Ett reservat planeras […]

Läs mer

Mötet 15/10 – Ängssvampar i Dalarna

Vi puffar för mötet den 15/10 i Hembygdsgården. En av landets främsta ängsmykologer, Anders Janols från Idkerberget, visar bilder och berättar om en inventering av ängssvampar i Dalarna och hur dessa marker sköts och hur de kan bevaras för framtiden. Under de senaste 30 åren har slåtterängarnas och naturbetesmarkernas ekologi och artrikedom kommit att uppmärksammas […]

Läs mer

Vårsvampar, årsmöte och ugglekväll

Här följer en kort rapport från senaste aktiviteterna i föreningen. Den 8 mars visade vi ett 10-tal deltagare från Botaniska föreningen i Västmanlands län Suras fina lokaler med bombmurkla och rökpipsvamp. I Västsura ek- och boklund kunde vi även visa scharlakansskålen med 4 exemplar. Vid årsmötet 12 mars, som var välbesökt, omvaldes styrelsen i sin […]

Läs mer

Vårutflykt och årsmöte

Härmed inbjuder vi alla intresserade till en extrainsatt vårutflykt där vi visar vårsvamparna bombmurkla och rökpipsvamp på sina växtplatser vid Gatstugan och i hassellunden i Västsura. Lars Bsenko och Tom Sävström är våra vägvisare och utflykten sker i samarbete med Botaniska föreningen i Västmanlands län. Vi samåker från Stenhusets parkering på lördag 8/3 kl. 14:00. […]

Läs mer

Medlemmarnas bildkväll den 12 februari 2014

Sju personer närvarade vid mötet i Hembygdsgården. Mötet inleddes med en information från styrelsen om vad som var på gång i föreningen. Lise-Lotte berättade om den nya jaktpolicy som riksföreningen har tagit fram och presenterade det förslag till synpunkter som styrelsen beslutat skulle skickas till riksföreningen. Tom berättade om det påbörjade arbetet med kommunens översiktsplan […]

Läs mer