Trädkryparens bräckliga bobygge

Vi har i inlägg berört skogsbrukets skövling av skog. I den allt vanligare ”kulturskogen” (monokulturerna) får trädkryparen, liksom många andra fåglar, svårt finna boplatser. Den bygger helst sitt bo bakom utstickande (lossnande) barkflagor, alltså mellan stammen och barken, på bland annat granar och tallar. Den lilla fågeln med den böjda näbben trivs i tät barrskog […]

Läs mer

Fåglar ute och inne

Du som gillar att titta på fåglar har säkert uppmärksammat att de första vårfåglarna anlänt till Surahammar denna tidiga vår. Otaliga sångsvanar har dragit förbi på väg till häckningsplatserna i norr och i Gnien finns just nu salskrake och stjärtänder bland hundratals andra rastande fåglar.  Stor är chansen att också få se havsörn. Vid Gnien […]

Läs mer

Örnräkningen i Lisjö

Idag, lördag 1 mars, har vi i Naturskyddsföreningen deltagit i den årliga örnräkningen, som genomförs från ett antal utkiksplatser runtom i Mellansverige. Arrangör: Fältstationen Rördrommen i Sörmland. Vädret var trist, gråmulet, disigt och stundtals snöglopp i luften, + 2 grader, barmark, svag  vind från no. Två havsörnar bjöd oss på underhållning av första klass. Annat […]

Läs mer