Ugglor i mossen – ”vo-hå……..voho åvo-ho”

På lördag 7/3 är det dags för vår ugglelyssnarkväll. Det är en aktivitet som varit årlig tradition i föreningens 60-åriga historia. Och med lite tur kan det bli stämningsfullt värre. De ugglor vi har chansen få höra i Surahammars kommun är lappuggla, slaguggla, kattuggla, hornuggla, pärluggla och sparvuggla. De två förstnämnda är ovanliga, men som […]

Läs mer

Dags räkna fågelgästerna vid våra matningar

År 2006 startade SOF (Sveriges ornitologiska förening-BirdLife Sverige) fågelräkningen vid våra fågelmatningar runt om i hela landet. Kommande helg, från 23/1 – t o m 26/1, pågår årets räkning. Sedan starten har talgoxen varit den talrikaste fågelbordsgästen. Även pilfinken har uppträtt vanligt. Du kan stickprovsräkna under en dag och anger då högsta antalet av en […]

Läs mer

Fåglar i Virsbo Konsthall

Till och med den 20 juli kan du se fåglar i Virsbo Konsthall. I år är det två fågelmålare och en fågelfotograf och en glaskonstnär som ställer ut. Fågelmålarna är Peter Nilsson från Öland och Lotta Holmgren från Lycksele. Fotografen är Zsombor Károlyi, Västerås och glaskonstnären är Rolf Sinnemark från Gotland. Utställningen är mycket sevärd! […]

Läs mer

Sammanhang i naturen

    Gamla och grova träd i skog och mark blir alltmera sällsynta. Men där det finns sådana inslag hittar man ofta ett och annat boträd, (så kallat hålträd), signerat spillkråkan. Hon är Europas största hackspett och en naturens nyckelart, då hon genom sin bobyggnadskonst skapar hem åt andra hålträdsberoende arter. När spillkråkans bo blir […]

Läs mer

Trädkryparens bräckliga bobygge

Vi har i inlägg berört skogsbrukets skövling av skog. I den allt vanligare ”kulturskogen” (monokulturerna) får trädkryparen, liksom många andra fåglar, svårt finna boplatser. Den bygger helst sitt bo bakom utstickande (lossnande) barkflagor, alltså mellan stammen och barken, på bland annat granar och tallar. Den lilla fågeln med den böjda näbben trivs i tät barrskog […]

Läs mer

Fåglar ute och inne

Du som gillar att titta på fåglar har säkert uppmärksammat att de första vårfåglarna anlänt till Surahammar denna tidiga vår. Otaliga sångsvanar har dragit förbi på väg till häckningsplatserna i norr och i Gnien finns just nu salskrake och stjärtänder bland hundratals andra rastande fåglar.  Stor är chansen att också få se havsörn. Vid Gnien […]

Läs mer

Örnräkningen i Lisjö

Idag, lördag 1 mars, har vi i Naturskyddsföreningen deltagit i den årliga örnräkningen, som genomförs från ett antal utkiksplatser runtom i Mellansverige. Arrangör: Fältstationen Rördrommen i Sörmland. Vädret var trist, gråmulet, disigt och stundtals snöglopp i luften, + 2 grader, barmark, svag  vind från no. Två havsörnar bjöd oss på underhållning av första klass. Annat […]

Läs mer