Havsörnar – med skarpa blickar

Havsörnen – Nordeuropas största rovfågel var tidigare utrotningshotad på grund av hård jakt och miljögifter. Men sedan dess har havsörnen ökat igen och anses nu vara räddad. Men hoten finns fortfarande kvar. Miljögifter, skogsavverkning, tjuvjakt och plundring av bon är faror för den känsliga arten. Under 2018 (t o m 20/4) finns i Surahammars kommun 82 rader rapporterade havsörn i Artportalen, […]

Läs mer

Vinterfåglar inpå knuten 26-29 januari

Sveriges Ornitologiska Förening, numera Birdlife Sweden, anordnar varje år en fågelbordsräkning den sista helgen i januari. Man deltar genom att registrera sig och rapportera på en särskild hemsida. I år har man möjlighet att vinna en fågelskådarresa till Island om man deltar. Det är enkelt – man håller koll på sitt fågelbord och rapporterar det […]

Läs mer

Domherren – en skogens doldis

Den 30 augusti i år träffade jag på en kull domherrar som satt i och omkring ett litet kärr på Lindmuren, Surahammar. Jag blev uppmärksammad på fåglarna genom deras ihärdiga lockläten. Men de var svåra att lokalisera, satt de högt eller lågt i träden. Plötsligt upptäckte jag en fågel sittande i en martall två meter […]

Läs mer

Lyckad häckning av spillkråka i Hälleskogsbrännan

Ett spillkråkepar har fått ut en kull ungar i brandområdet. De bodde i en rejält bränd talltorraka mellan Uvbergen och Björktjärnen, på Surasidan kommungränsen. Under vår nystartade meny Skogsbranden kan du gå in och läsa om häckningen och se Tom Sävströms bilder (4 st) på boträdet. Där finns också länkar till intressanta artiklar om skogsbrand. […]

Läs mer

Havsörnen räddad – tack vare Naturskyddsföreningen

År 1924 fredades havsörnen i vårt land, bland annat efter påtryckningar från Naturskyddsföreningen efter en 100 år lång period av intensiv förföljelse. Det som då återstod var några små restbestånd på sammanlagt 50-100 par. Under mitten av 1900-talet upplevde havsörnen sin andra kritiska period när fortplantningen minskade kraftigt på grund av utsläpp av miljögifter. Det […]

Läs mer

Ugglor i mossen – ”vo-hå……..voho åvo-ho”

På lördag 7/3 är det dags för vår ugglelyssnarkväll. Det är en aktivitet som varit årlig tradition i föreningens 60-åriga historia. Och med lite tur kan det bli stämningsfullt värre. De ugglor vi har chansen få höra i Surahammars kommun är lappuggla, slaguggla, kattuggla, hornuggla, pärluggla och sparvuggla. De två förstnämnda är ovanliga, men som […]

Läs mer

Dags räkna fågelgästerna vid våra matningar

År 2006 startade SOF (Sveriges ornitologiska förening-BirdLife Sverige) fågelräkningen vid våra fågelmatningar runt om i hela landet. Kommande helg, från 23/1 – t o m 26/1, pågår årets räkning. Sedan starten har talgoxen varit den talrikaste fågelbordsgästen. Även pilfinken har uppträtt vanligt. Du kan stickprovsräkna under en dag och anger då högsta antalet av en […]

Läs mer

Fåglar i Virsbo Konsthall

Till och med den 20 juli kan du se fåglar i Virsbo Konsthall. I år är det två fågelmålare och en fågelfotograf och en glaskonstnär som ställer ut. Fågelmålarna är Peter Nilsson från Öland och Lotta Holmgren från Lycksele. Fotografen är Zsombor Károlyi, Västerås och glaskonstnären är Rolf Sinnemark från Gotland. Utställningen är mycket sevärd! […]

Läs mer

Sammanhang i naturen

    Gamla och grova träd i skog och mark blir alltmera sällsynta. Men där det finns sådana inslag hittar man ofta ett och annat boträd, (så kallat hålträd), signerat spillkråkan. Hon är Europas största hackspett och en naturens nyckelart, då hon genom sin bobyggnadskonst skapar hem åt andra hålträdsberoende arter. När spillkråkans bo blir […]

Läs mer