Sällsynt svamp i vackert beteslandskap

  Denna regniga och milda höst går det utmärkt att leta svamp i såväl betade hagmarker som i skogen. I naturbetesmarkerna vid Gatstugan växer en del vaxskivlingar och fingersvampar just nu. Ett fint fynd utgör grålila vaxskivling, Hygrocybe lacmus, som uppträder med drygt 30 fruktkroppar i en backe med gråfibbla och röllika. Naturskyddsföreningens projekt ”Naturbetesmarkernas […]

Läs mer

Ny fingersvamp för Västmanland

Det händer då och då att vi gör nya fynd av svampar som inte tidigare rapporterats från Västmanland. Mera ovanligt är det att man gör fyndet i sin egen trädgård. Men har man en ca 40 år gammal, ogödslad och utmagrad gräsmatta, så är det kanske inte så märkligt. Gräsmarken blir delvis jämförbar med slåtteräng […]

Läs mer

Sprickrussling – ny svamp för Västmanland.

Under menyn Naturen/Nya arter för Västmanland redovisar vi arter som inte tidigare rapporterats för länet enligt Artportalens databas. Vid ett besök i Vinterängshagen den 7 oktober dokumenterade jag en liten skivling som jag först trodde var bandad navelrödling men en undersökning i mikroskopet visade sig att det var sprickrussling. Enligt Artportalen är den inte tidigare […]

Läs mer

Ängssvampskurs i Sura och Hallsta

Helgen 19-21/9 har SMF, Sveriges mykologiska förening, genomfört en ängssvampskurs i Sura och Hallsta kommuner, där några av våra finaste naturbetesmarker ”dammsugits” på svampförekomst. Den regnfattiga sommaren och hösten till trots, blev resultatet över förväntan. I Västsura ekhage hittades ett 15-tal vaxskivlingsarter i släktet Hygrocybe. Flera exemplar av den sällsynta och rödlistade kastanjesoppen noterades också […]

Läs mer

Mjölkomlor

Häromdagen vid en promenad i Färna ekopark stötte jag på något som påminde mig om min barndom. En liten granplanta på skogsbilvägkanten hade lysande gula toppskott. Min far som var byskollärare i en liten by i norra Västerbotten visade oss barn på många av naturens märkvärdigheter och hade bland annat lärt oss att de gula […]

Läs mer

Bombmurklan – ett efterlängtat vårtecken

Att få se de första bombmurklorna eller rökpipsvamparna tidigt på våren är för svampentusiasten vad första lärkan och tranan är för fågelskådaren. Bombmurklan är en stor skålsvamp som växer i barrförna kring gran i medelålders till äldre granskogar på morän. Svampen visar sig redan vid snösmältningen. Den är fridlyst inom EU och föremål för särskilt […]

Läs mer

Rökpipsvampen i Västsura hassellund.

Vid ett besök på lokalen för rökpipsvampen i Västsura hassellund hittades runt 30-talet fruktkroppar. Fruktkropparna var ganska så slutna vilket tyder på att de är nyuppkomna. De växte på den rikligaste lokalen och på samma två grova markliggande hasselgrenar som tidigare. I Artportalen finns noteringar av rökpipsvampen från Västsura sedan 2001 då den rapporterades av […]

Läs mer