Vårtecken från den 2 mars 2015

  De första bombmurklorna och rökpipsvamparna har visat sig. På vår förnämsta bombmurklelokal (nordväst Gatstugan) fanns ett antal väl utvecklade fruktkroppar i mossan och barrförnan. I Västsura hassellund hittade jag tre fruktkroppar av rökpipsvampen på en av lokalerna. Denna lokal är mer solbelyst än den lokal som vanligtvis har flest fruktkroppar. På den sistnämnda lokalen […]

Läs mer

Presentation av ett skinn – skorpskinnet.

Skorpskinnet tillhör släktet Peniophora (tätskinn) och bildar tunna (0.05-0.1 mm) gråaktiga till gråblå utbredda resupinata fruktkroppar på lövved, främst bok och hassel. Som de flesta tätskinn är det vaxartat i väta och hårt i torka. I torka spricker det upp i små polygoner. Kanten är fastvuxen underlaget och lossar inte som äldre. Mikroskopiskt saknar skinnet […]

Läs mer

Rättelse – ny svampart för Västmanland påträffad på brandområdet.

Efter det att artikeln skrevs så har det framkommit att den slätsporiga svedjeskålen påträffats på brandområdet redan den 4 december. Tom och Bengt gjorde då fler fynd av svampen och kollekter skickades till Hans von Eichwald, erkänt duktig på sporsäcksvampar. Tom hade redan misstänkt slätsporig svedjeskål och fick det bekräftat av von Eichwald. Uppgiften om […]

Läs mer

Ny svampart för Västmanland påträffad på brandområdet.

Tisdagen den 9 december hittade Sören Larsson en brun skålsvamp som han överlämnade till undertecknad för mikroskopering. Svampen var skålformad och cirka två cm bred. I mikroskopet framkom att sporsäckarnas toppar blev blåfärgade i jodreagens och man hamnar då efter utnyckling i släktet svedjeskålar. Sporerna var helt släta och sfäriska vilket identifierade arten som Plicaria […]

Läs mer

Åtgärdsprogram för hotade arter – tre ängssvampar

Nationella åtgärdsprogram tas fram av Naturvårdsverket, där samlad kunskap om våra mest utsatta och hotade arter insamlas, för att sedan ligga till grund för praktiska naturvårdsåtgärder, i akt och mening att säkra arternas fortbestånd. För arbetet med att genomföra dessa åtgärder ansvarar landets länsstyrelser. Åtgärdsprogrammen är viktiga delar i arbetet för att nå miljökvalitetsmålet ”Ett […]

Läs mer

Sällsynt svamp i vackert beteslandskap

  Denna regniga och milda höst går det utmärkt att leta svamp i såväl betade hagmarker som i skogen. I naturbetesmarkerna vid Gatstugan växer en del vaxskivlingar och fingersvampar just nu. Ett fint fynd utgör grålila vaxskivling, Hygrocybe lacmus, som uppträder med drygt 30 fruktkroppar i en backe med gråfibbla och röllika. Naturskyddsföreningens projekt ”Naturbetesmarkernas […]

Läs mer

Ny fingersvamp för Västmanland

Det händer då och då att vi gör nya fynd av svampar som inte tidigare rapporterats från Västmanland. Mera ovanligt är det att man gör fyndet i sin egen trädgård. Men har man en ca 40 år gammal, ogödslad och utmagrad gräsmatta, så är det kanske inte så märkligt. Gräsmarken blir delvis jämförbar med slåtteräng […]

Läs mer

Sprickrussling – ny svamp för Västmanland.

Under menyn Naturen/Nya arter för Västmanland redovisar vi arter som inte tidigare rapporterats för länet enligt Artportalens databas. Vid ett besök i Vinterängshagen den 7 oktober dokumenterade jag en liten skivling som jag först trodde var bandad navelrödling men en undersökning i mikroskopet visade sig att det var sprickrussling. Enligt Artportalen är den inte tidigare […]

Läs mer